ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Św. Jan Paweł II
ENCYKLIKI

Polecamy
DZIEŁA ZEBRANE

Św. Jan Paweł II kanonizowany 27 kwietnia 2014

Papież Franciszek ogłosił świętymi Jana Pawła II i Jana XXIII!

Papież Franciszek ogłosił Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. Wygłoszenie formuły kanonizacyjnej przez papieża było kulminacyjnym punktem niedzielnej mszy.

Po trzykrotnym przedstawieniu Franciszkowi prośby o wpisanie obu papieży w poczet świętych ogłosił on uroczyście:

"Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ".

***

Homilia w czasie mszy św. odprawionej na pl. Zwycięstwa
Warszawa, 2 czerwca 1979

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! 
Tej ziemi!  ...czytaj dalej

Pierwsza Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II w dokumentach - IPN

***

Ruch Rodaków i redakcja RODAKpress za Aleksandrem Ściosem
deklaruje, że:

Radość z kanonizacji ma nam przysłonić fakt, że współczesna Polska - z jej instytucjami, elitami i pozycją w świecie, jest państwem najdalszym od pragnień Jana Pawła II. Jest wręcz zaprzeczeniem tych wartości, o których przez tyle lat przypominał polski papież. Trzeba wielkiego zaślepienia, by głosić dziś, że Jan Paweł II był tym, który przyczynił się do obalenia komunizmu i ze spokojem patrzeć na zdjęcia z audiencji u papieża Franciszka, na których pysznią się esbeccy kapusie, marni oszuści i dozgonni przyjaciele Moskwy. Ci ludzie reprezentują dziś Polskę.

My - Polacy powinniśmy raczej odczuwać wstyd - za to, co zrobiliśmy z własnym krajem, w czyje ręce go oddaliśmy i jak haniebnie roztrwoniliśmy dar wolności. Kanonizacja powinna być okazją do narodowych rekolekcji i głośnego bicia w dzwony niż do świętowania minionej chwały i sycenia się fałszywą mitologią.

***

Dla wielu z nas jest On Patronem Świata

Mocarz, któremu słusznie przypisuje się zasługi w obaleniu komunizmu nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Papież, nieustający w swych podróżach Pielgrzym, któremu wrogowie wiary i praw naturalnych zarzucali nadmierny konserwatyzm, czyli nieświadomie wychwalali najlepsze cechy Tego Świętego Człowieka został sprowadzony do roli "opiekuna rodzin".

Św. Jan Paweł II został ogłoszony przez Franciszka opiekunem rodzin. Tego, który za sprawą Ducha Świętego "odmienił oblicze ziemi", Kościół, w osobie obecnego papieża, umniejszył, na podobieństwo uroczystości "zredukował", jakby w obawie przed wielkością. W obawie przed wielkością także w III RP odbyły się samoograniczające się "imprezy okolicznościowe"! Ważne, że możnowładcy kondominium ogrzali się i rozświetlili w blasku piotrowej stolicy i błysku fleszy. - red. Rp

____________________________________________________________________________________


Św. Jan Paweł II - multimedia
__________________________________________________________________

Biografia św. Jana Pawła II - Tomasz Michta
16 października 1978 roku, konklawe wskazało na nowego papieża Karola Wojtyłę. Na pytanie, czy przyjmuje wybór, odpowiedział twierdząco. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, wywołując okrzyki radości wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra. Kardynał Pericle Felici ogłosił wybór papieża-Polaka. Jan Paweł II powitał tłum słowami: "Sia lodato Gesu Cristo!"
...czytaj dalej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!
Cytaty Papieża, św. Jana Pawła II
"Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury danej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot". Orędzie na XIII Światowe Dni Młodzieży, 30.11.1997 r. ...czytaj dalej

SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ - Juliusz Słowacki
A trzeba mocy, byśmy ten pański
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat; ...czytaj dalej

Zawierzamy nasze pokolenie - Pokolenie JPII, Maryi, Matce Odkupiciela
DEKLARACJA POKOLENIA JPII - Otwórzcie drzwi Chrystusowi - AKO
My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z kanonizacją Jana Pawła II zwracamy się do wszystkich polskich środowisk, a szczególnie do środowiska akademickiego, z "Deklaracją pokolenia JPII - Otwórzcie drzwi Chrystusowi" . Podpisujmy się pod tą Deklaracją, ale przede wszystkim żyjmy jej przesłaniem i wcielajmy w życie osobiste i życie naszego Narodu nauczanie naszego Wielkiego Rodaka ...czytaj dalej

NIESPEŁNIONY TESTAMENT JANA PAWŁA II - Aleksander Ścios
Dwa teksty zatytułowane "NIESPEŁNIONY TESTAMENT JANA PAWŁA II" powstały w styczniu 2010 roku. Przypominam je dziś (21.10.2012), po doświadczeniach tragedii smoleńskiej i beatyfikacji księdza Jerzego. Te epokowe wydarzenia - tak od siebie różne, a przecież złączone Bożą logiką - pozostały bez wpływu na postawy hierarchów naszego Kościoła. ...czytaj dalej

Witold, co ty tu robisz? - Beata Falkowska
- Gdy wyszedłem z więzienia, trzy lata studiowałem w Krakowie, miałem kontakty z redakcją "Tygodnika Powszechnego", który miał wówczas zupełnie inną linię niż obecnie. Poznałem dobrze redaktora Jerzego Turowicza. W 1949 roku, gdy byłem w Zakopanem, zaprosił mnie on do tzw. Księżówki, czyli domu wypoczynkowego dla księży w Kuźnicach. Wczesnym rankiem przyszliśmy razem na śniadanie, a przy jednym ze stolików w stołówce siedział jakiś ksiądz. Przywitał się serdecznie, a redaktor Turowicz przedstawił mi ks. Karola Wojtyłę, który studiował w Rzymie
...czytaj dalej

Społeczne postulaty Jana Pawła II - Prof. Witold Kieżun
Punktem wyjścia rozważań jest głęboka wrażliwość na nędzę i ubóstwo milionów ludzi na świecie. Cytując fragment Konstytucji Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II pisze w encyklice "Sollicitudo rei socialis": "Słowa te wyrażają podstawowy motyw, który był natchnieniem dla wielkiego dokumentu soborowego wychodzącego od stwierdzenia sytuacji nędzy i niedorozwoju, w jakiej żyje wiele milionów ludzi na świecie". ...czytaj dalej

Pierwszy pomnik św. Jana Pawła II - Konrad Kostrzewa
W Kobyłce 26.04.2014r. odsłonięto jeden z pierwszych na świecie pomników świętego Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył abp Henryk Hoser. ...czytaj dalej

PASTERZU BIAŁY,
pielgrzymie wszechczasów
I znów ucałowałeś swój czarnoziem złoty,
I znów się wsłuchiwałeś w poszum rodnych lasów,
Ustami rozdawałeś swe słowa klejnoty. - Aleksander Szumański ...czytaj dalej

Historyczna kanonizacja dwóch Papieży
Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi. Nigdy jeszcze w historii nie miało miejsca takie wydarzenie, by Papież kanonizował dwóch swych poprzedników i w dodatku tak mu bliskich w czasie. Bezprecedensowe jest także to, iż liturgię kanonizacyjną koncelebrował Papież senior Benedykt XVI. Jego przybycie na plac św. Piotra wierni przyjęli owacjami. Szacuje się, że w tym wydarzeniu uczestniczyło 800 tys. pielgrzymów z całego świata, z których większość stanowili Polacy.
...czytaj dalej

On żył Kościołem - o. Stanisław Tasiemski OP
Warto przypomnieć, jak na spotkaniach z Papieżem zachowywali się np. dyktatorzy i politycy, którzy mieli na swoim sumieniu rozmaite zbrodnie. Choć doradzano Papieżowi, że nie powinien w ogóle spotykać się z Arafatem, Pinochetem, Jaruzelskim, Castro, on podawał im rękę. Nie usprawiedliwiał czynionego przez nich zła, mówił o nim głośno i stanowczo. Ale spotkaniem i rozmową jakby odwoływał się do głębi ich człowieczeństwa, a oni w jego obecności zachowywali się z zakłopotaniem trochę tak, jakby stali przed trybunałem sumienia. ...czytaj dalej

Ten Papież nie bałby się smoleńskiego krzyża - Piotr Lisiewicz
I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię >Polska<, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. ...czytaj dalejTwórczość
św. JPII
Pamięć i tożsamość
Wstańcie, chodźmy
Tryptyk Rzymski
Dar i tajemnica
Przekroczyć próg...

O św. JPII
Świadek nadziei

Czytaj więcej - 1 -
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet