AKO - wcy - POLSKA
 


* Oświadczenie AKO
* Sprzeciw AKO
- Koncert fotorelacja
- Koncert zaproszenie
* "Orzeł i Krzyż"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Apel po wyborach
* V Koncert Niepodl...
* Apel - ks.Popiełuszko
* W kwestii standardów
* W obronie profesora
* Apel Akad. Kom. Hon.
* Wniosek o powołanie
* Komitet honorowy AD
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Stanowisko AKO
* Zaproszenie od AKO
* Deklaracja pokolenia
* Oświadczenie AKO

* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Koncert 11 Listopada
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Medal Przemysła II
* Oświadczenie AKO
* Rekolekcje AKO - 13
* Stanowisko AKO
* O kulturę wypowiedzi
* Oświadczenie AKO
* "Powstali 1863"
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* JK z medalem ...
* Oświadczenie AKO
* II Rocznica-Smoleńsk
* Oświadczenie AKO
* Oświadczenie AKO
* Wolność człowieka ...
* Oświadczenie AKO...
* Gratulacje dla AM
* Gratulacje dla JKM
* Stanowisko - godło
* Oświadczenie 11.11
* Koncert 11 Listopada
* AKO popiera PiS
* AKO na Jasnej Górze
* Zasada solidarności ...
* Setka "Arcanów"
* Zagrożenia demokracji
* Naruszanie swobód
* Majowy piknik AKO
* Konstytucja Węgier
* Rekolekcje AKO-wców
* Pierwsza rocznica ...
* Oblicza patriotyzmu
* O stanowisku prok...
* Oświadczenie AKO

* O "nagości króla"
* Akademicy pod prąd

Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Upowszechnianie nowoczesnego patriotyzmu to główny cel działania Klubu. Powstanie w końcu stycznia 2011 roku AKO prof. Mikołajczak uznaje za dalszy etap konsolidacji środowiska niepokornych naukowców. Naturalnym kandydatem na patrona stał się tragicznie zmarły prezydent, sam przecież profesor uniwersytecki. - To był zdecydowanie najwybitniejszy prezydent III RP, mąż stanu wolny od skazy myślenia postkolonialnego .

Poznań, 18.12.2016 r.

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Toruniu
w sprawie anarchizowania przez opozycję życia publicznego w Polsce

Po roku działalności rządu Prawa i Sprawiedliwości dla większości Polaków stało się jasne, że dokonała się zasadnicza zmiana celu i sposobu sprawowania władzy. Konsekwentna polityka prospołeczna i prorodzinna, promocja polskiej gospodarki oraz rozpoczęcie odbudowy polskiej obronności zyskały stabilne poparcie. Polacy widzą, że wreszcie możliwa stała się polityka poprawiająca życie biedniejszym, że przywraca się pamięć o bohaterach naszej niepodległości, podejmuje dzieło naprawy edukacji, a także zaprowadzenia elementarnej sprawiedliwości w dziedzinie przywilejów dawnych oprawców. Rozpoczęto ujawnianie afer i korupcji tolerowanych przez byłą władzę i  do niedawna wszechobecnych w polskim życiu publicznym, a szczególnie groźnych w wymiarze sprawiedliwości .

To wszystko, a także zapowiedź dalszej konsekwentnej realizacji obietnic wyborczych PiS, sprawia, że opozycja, nie mając żadnych pozytywnych propozycji programowych, ucieka się do zasady tzw. opozycji totalnej - neguje wszelkie działania rządu, szuka wsparcia dla swoich działań poza krajem, kreując przy tym wyimaginowany obraz zagrożenia demokracji w Polsce, a ostatnio usiłuje wywołać zamieszki inspirowane i wspierane przez środowiska komunistycznych służb walczących o zachowanie swych nienależnych profitów.

Eskalacja napięcia politycznego, która miała miejsce w sejmie i przed nim w ostatni piątek i sobotę, pokazuje, że obecna opozycja zerwała związek intelektualny z polską rzeczywistością. Ostatnie wydarzenia, wcale nie spontaniczne, a  przygotowywane ze znacznym wyprzedzeniem są w istocie próbą obalenia demokratycznej władzy metodami antydemokratycznymi. Próbą bardzo szkodliwą, z uwagi na anarchizowanie życia publicznego, pogłębianie podziałów między Polakami i wywoływanie złego obrazu Polski za granicą.

Dlatego apelujemy do wszystkich współobywateli o niezbędną refleksję. Czy w demokracji parlamentarnej rolą opozycji jest anarchizowanie społeczeństwa poprzez uliczne zamieszki, czy raczej kontrola rządzących i wskazywanie lepszych rozwiązań?

Członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich i środowiska sympatyzujące z naszymi Klubami zwracają się do Polaków o aktywne przeciwstawianie się próbom destabilizacji sytuacji w Polsce. Przeciwdziałajmy, wszędzie, gdzie jesteśmy, próbom anarchizacji życia publicznego, nie pozwalajmy sobie wmawiać, że demokratycznie wybrane władze, konsekwentnie realizujące zapowiedzi wyborcze, należy obalić drogą rozchwiania społecznych emocji na ulicznych manifestacjach. Negowanie wyniku demokratycznego aktu wyborczego pod hasłami "obrony demokracji" jest aktem bezprzykładnego fałszu i cynizmu.

Do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o bardzo poważne potraktowanie obecnego zagrożenia. Dotychczasowe wysiłki pozwoliliśmy przeciwnikom zbyt łatwo unicestwić. Tak było, niestety, w latach 1981, 1992, 2007 i w katastrofalnym roku 2010. Tym razem uczyńmy wszystko, by nie pozwolić na zmarnowanie realnej szansy na normalny, uczciwy, zgodny z zasadami demokracji i sprawiedliwości rozwój Polski.

W imieniu członków Akademickich Klubów Obywatelskich:

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel - Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor - Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński - Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna - Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień - Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Waldemar Paruch - Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek - Przewodniczący AKO Toruń

Prosimy o poparcie naszego Oświadczenia. Może je wyrazić każdy, dodając swój podpis na stronie internetowej AKO-Poznań: http://ako.poznan.pl/7415/#more-7415

Od red. Rp
"z uwagi na anarchizowanie życia publicznego, pogłębianie podziałów między Polakami"
Prosimy Wielce Szanowne i patriotyczne grono naukowców z AKO
o sprecyzowanie kto jest Polakiem, a kto Obcym czy Tutejszym, bo to oni warcholą w obecnym polsko-podobnym bycie państwowym, a nie Polacy.

19.12.2016r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet