ANDRZEJ WARCHAŁOWSKI - BONN  


* Pytania opozycjonisty
* O pożałowania...
* Opiekun TV z...
* Z puczu nici
* Robienie w konia
* Polonusy kochane
* Nietolerancja

* Dokumenty IPN
z teczki
A. Warchaowskiego

 


Andrzej Warchałowski był dziennikarzem w TV Kraków, członkiem I Komisji Krajowej NSZZ"Solidarność", przewodniczącym Komisji Zakładowej "S" w Telewizji Kraków. Po internowaniu, zmuszony do wyjazdu z Polski.
Mieszka w Bonn i jest producentem programów dla telewizji.

Jerzy Targalski i Tadeusz Płużański - panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny z udziałem: dr Jerzego Targalskiego, zajmującego się naukowo problematyką przemian ustrojowych w Europie środkowej i Wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a zwłaszcza rolą, jaką w tych przemianach odegrały służby specjalne. W swoich wypowiedziach publicznych wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenia wynikające ze zbyt dużej roli funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowych Służb Informacyjnych i jej tajnych współpracowników w życiu politycznym i gospodarczym Polski po 1989. Jest zwolennikiem lustracji i dekomunizacji. Współautora książki "Resortowe dzieci", red. Tadeusza Płużańskiego, który specjalizuje się w powojennej historii Polski. Współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Publikuje m.in. w "Naszej Polsce", "Uważam Rze", "W Sieci", "DoRzeczy", "Tygodniku Solidarność", "Gazecie Polskiej Codziennie" i "Gazecie Polskiej". Jest m.in. autorem wydanej w 2011 książki Bestie, zawierającej zapis reporterskiego śledztwa dotyczącego funkcjonariuszy stalinowskich. Od 2013 roku prezes Fundacji "Łączka", sprawującej opiekę i działalność wspierającą starania o godny pochówek Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, ofiar komunistycznego terroru, ekshumowanych i identyfikowanych w Kwaterze "Ł" Powązek Wojskowych w Warszawie. Jest synem prof. Tadeusza Płużańskiego, naukowca, więźnia stalinowskiego, współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego.

Andrzej Warchałowski

 

01.12. 2014r.
RODAKpress

RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet