O RUCHU RODAKÓW - BUTTON
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW - BUTTON
 
HOME - RODAKpress
DOŚĆ MANIPULACJI POLONIĄ!
..................................


Wróć do strony Akcji

Informacja dla mediów

LOGO AKCJI
O prawo do prawdy i wybaczenia
Trwająca od ponad 60-ciu lat inwigilacja i infiltracja Polonii Wolnego Świata doprowadziła do dezintegracji środowisk polonijnych, przyczyniła się do rozwoju zjawisk patologii społecznej i doprowadziła do alienacji wielu jednostek. ...czytaj dalej


Oprawcy i ofiary - Elżbieta Szczepańska
Inwigilacja i infiltracja środowisk polonijnych przez służby wywiadowcze i specjalne służby bezpieki ma długą, bo ponad pięćdziesięcioletnią historię. Jednak pomimo przemian politycznych zachodzących obecnie w kraju, zmierzających ...czytaj dalej

JEDEN JEST NARÓD POLSKI

Od pewnego czasu coś drgnęło. Ważnym momentem były ubiegłoroczne obchody 25-lecia Solidarności. Pojawiły się inicjatywy, które nawiązują do dążeń Ruchu Rodaków - mieszkańców świata. Ukazał się ważny List Otwarty USOPAŁ, apele działaczy solidarnościowych z Australii i Kanady. Z Australii wyszła inicjatywa spotkania byłych internowanych. To wszystko daje podstawy sądzić, że teraz może sprawy nabiorą wigoru.

Dla tych, którzy myślą podobnie dwie sprawy nie ulegają wątpliwości:
- obecny Rząd w Polsce musi otrzymać nasze poparcie,
- właśnie teraz możemy liczyć na przeprowadzenie naszych zamiarów.

Tylko członkowie partii antylustracyjnej i miłośnicy Magdalenki mogą niszczyć nadzieje jakie wiążemy z obecnym układem sił w Polsce. Wszyscy uważający, że będąc Polakami mają obowiązki polskie wiedzą jak się zachować.

Niemniej, aby nasze starania odniosły należyty efekt trzeba wspólnej bardzo szerokiej akcji. Takiej która uświadomi decydentom w Polsce naszą determinację. Niczego nikomu nie wolno narzucać. Każdy ma podjąć decyzję samodzielnie i wykonać minimum pracy, aby wziąć udział w proponowanej akcji "Jeden jest Naród Polski".

Nazbyt często przychodzi nam narzekać na polskie prawo i jego przepisy wykonawcze, na pracę polskich placówek dyplomatycznych, czy wreszcie na zaniechanie oczyszczenia Polonii i wynikającego z tego poniekąd poziomu działania polonijnych organizacji. Musimy uzyskać liczący się głos w sprawach nas dotyczących. Polonia to jedna trzecia narodu polskiego. I ta ogromna część Polaków jest pozbawiona głosu.

Ruch Rodaków - mieszkańców świata uruchomił na swojej stronie internetowej "narzędzie" umożliwiające wzięcie udziału w akcji każdemu zainteresowanemu, indywidualnie. Nie mają w tej chwili znaczenia animozje, które się ujawniły, ani różnice w stosunkach między nami. Jest temat i trzeba go załatwić!

Wystarczy wejść na stronę: http://www.rodaknet.com/ i kliknąć "działaj", albo bezpośrednio na stronę akcji: http://www.rodaknet.com/rr_narod.htm aby zapoznać się ze szczegółami proponowanych działań.

W Sejmie trwają prace na 4 propozycjami uchwał w sprawie IPN!
Żadna z nich nie zajmuje się nami!
Pamiętajmy, że tylko masowa akcja da efekty i "pomoże" posłom uświadomić czym jest brak uregulowań DOTYCZĄCYCH POLONII - lekceważeniem ogromnej częśći Narodu!

RODAKpress
11.03.2006r.

 

 

 

 

Kontakt z nami
Aktualności
Apel Grupy Inicj.
Lista posłów
Pobierz baner

OŚWIADCZENIE RR
- 11 LISTOPAD 2004 R.

 

RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dołącz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet