"Wyborcza" kontra Sienkiewicz w spódnicy - Marek Jan Chodakiewicz

 


Polska dla Polaków! Precz z zależnością od obcego
kapitału! Precz z wyzyskiem polskiego robotnika i rolnika!
"Wyborcza" kontra Sienkiewicz w spódnicy

"Gazeta Wyborcza" właśnie zaatakowała powieściopisarkę, Elżbietę Cherezińską, Sienkiewicza w spódnicy. A z literaturą, z poezją można walczyć, ale się nie wygra. Ten desperacki ruch pokazuje, że GW powoli imploduje. Przegrywa wojnę kulturową o rządy dusz nad Wisłą. Duch polski wraca z szaloną potęgą, młodzież reaguje gniewem na każdy przejaw opluwania historii Polski, na bezczeszczenie tradycji, na dyskredytowanie bohaterów, w tym bohaterów z Narodowych Sił Zbrojnych.

Elżbietę Cherezińską "Wyborcza" skrytykowała za kultową pracę autorki "Legion", o NSZ. Jest to jedna z najlepszych powieści polskich, a nawet światowych o tematyce II wojny światowej. Powieść jest tak popularna, że pojawił się nawet oddolny ruch - wraz ze stroną na Facebooku - aby ją zekranizować. Przyjęcie jej przez czytelników było entuzjastyczne. Media głównego ścieku zareagowały zimno, albo przemilczały Legion - odwrotnie niż inne dzieła pisarki.

Opasłą pracę czyta się jednym tchem - sam wchłonąłem w ciągu dwóch nocy. Tak jak sienkiewiczowską Trylogię. Może dla mnie było łatwo, bowiem "Legion" nie tylko pokrywa znajomą dla mnie tematykę, ale duże fragmenty powieści są niemal żywcem zaczerpnięte z mojej monografii o Narodowych Siłach Zbrojnych, którą napisałem ponad 20 lat temu.

U historyków jest tak: siedzimy żmudnie w archiwach, jeździmy po obszarze wydarzeń, wędrujemy od świadka do świadka, pochylamy się nad każdym okruchem informacji, sprawdzamy, dłubiemy w kilkunastu archiwach, wyciągamy stosy dokumentów, czytamy dziesiątki tysięcy raportów, sprawozdań. Zestawiamy przeszłość ze wszystkiego - źródeł pisanych, mówionych, topografii, fotografii, archeologii, numizmatyki, symboli, a ostatnio nawet DNA. Jest to robota niewolnicza. Pierwsze wydanie mojej pracy zajęło cztery lata pracy, następne jeszcze pięć. I przeczytało to pewnie 15 osób, specjalistów. W post-PRL-owskiej "nauce" naturalnie przemilczano. Trochę więcej poczytało sobie ciekawych ludzi z inteligencji, jeszcze może grupa młodych entuzjastów ciekawych dziejów ruchu narodowego.

Naukowy przekaz (szczególnie przypisy) zwykle zniechęca przeciętnego czytelnika. A tutaj mamy super fabułę, żywą akcję, atrakcyjnych plastycznie, miejscami wręcz naturalistycznie uchwyconych, bohaterów. To jest właśnie sztuka, powieściopisarstwo najwyższego kalibru. Wciąga niemożebnie.
Elżbieta Cherezińska, podobnie jak Marcin Wolski, który również oparł swoją powieść o wyciągnięte przez nas dokumenty, dokładnie opisuje zjawisko załamania prawa i porządku na prowincji polskiej, podczas niemieckiej okupacji i żerujący na tym "rewolucyjny bandytyzm" oraz "czyszczenie terenu z reakcji" przez oddziały zbrojne komunistów z Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. "Gros" książki jest o NSZ, nawet wątek wydawałoby się najbardziej fantastyczny - oficer tej wojskówki pochodzenia żydowskiego, odbity z niemieckiego transportu i zakamuflowany w strukturach podziemnych narodowych radykałów ze wszystkimi potrzebnymi rekwizytami, łącznie z operacją odtworzenia napletka. I to jest fakt, a nie fikcja, którą Elżbieta Cherezińska bardzo oszczędnie przeplata. A takich diamencików w popiele jest bardzo wiele.

Chyba najbardziej podobał mi się opis mechanizmu działania konspiracji w konspiracji, czyli Organizacji Polskiej (albo Organizacji Wewnętrznej), naczelnych władz powstałego w 1934 r. Obozu Narodowo-Radykalnego. ONR to kadrówka, oparta przede wszystkim na inteligencji (inteligencja techniczna była chyba nadreprezentowana) i młodzieży akademickiej. A na czele kadrówki, zakonspirowanej wielopoziomowo, stała ściśle zakapturzona OP, składająca się z profesorów i innych intelektualistów. Podległość była hierarchiczna, a niższe poziomy nie wiedziały o wyższych, oprócz nielicznych wtajemniczonych.

Program ONR był prosty: Polska dla Polaków! Precz z zależnością od obcego kapitału! Precz z wyzyskiem polskiego robotnika i rolnika! Chcieli nacjonalizować i chronić polski przemysł. Popierali polskie rzemiosło, polską wieś. Uważali, że mniejszości narodowe powinny się podporządkować żywiołowi polskiemu, zasymilować - oprócz większości Żydów, których ONR-owcy niestety mieli zamiar zmusić do emigracji. Polaków żydowskiego pokolenia - o ile ci byli patriotami, a szczególnie narodowcami - uznawali po prostu za Polaków. Nie ma więc mowy o rasizmie. W czasie wojny to środowisko ONR stworzyło podziemny Związek Jaszczurczy, który wszedł w skład NSZ.

No, i w całej skomplikowanej krasie objawia się tytułowy Legion: Brygada Świętokrzyska NSZ, która walczyła z Niemcami i Sowietami oraz tubylczą komuną. Gdy front wschodni sypnął się, dowództwo Brygady improwizowało. Po walkach z Niemcami i ostrzale Sowietów, jednostka wycofała się na Zachód. Początkowe umowy lokalne z Wehrmachtem, które posłużyły wstępnie za przepustkę, zostały potem zastąpione innymi formami współpracy. Ponieważ Brygada odmówiła walki po stronie niemieckiej, poszła na ustępstwa i zgodziła się wysłać spadochroniarzy do Polski oraz patroli pieszych. Żadne niemieckie rozkazy emisariuszy nie obowiązywały. Dlaczego Niemcy na to się zgodzili?

Oficerowie wywiadu padającej III Rzeszy, po pierwsze, kontynuowali swoje działania instytucjonalne, szczycąc się rzekomymi sukcesami zza biurka, a w tym polskimi spadochroniarzami (i tym sposobem unikali zesłania na front wschodni); po drugie - tworzyli alibi u anglosaskich zwycięzców, że polskiej jednostki nie zniszczyli, a ocalili (a na dodatek pozwolili wyciągać jej ludzi z obozów koncentracyjnych, w tym i żonę premiera Mikołajczyka); a po trzecie - tworzyli legendę potężnej siatki współpracowników w sowieckiej zonie okupacyjnej. Stąd oprócz Polaków z BŚ na spadochronach spadli Ukraińcy, Białorusini, Chorwaci i inni. Niemcy, którzy decyzje o takich lotach podjęli, wnet otwarcie chwalili się Amerykanom (z którymi od jakiegoś czasu utrzymywali tajne kontakty) o swych rzekomo niesamowitych wpływach na Wschodzie. Tym samym stali się Anglosasom potrzebni i nie ponieśli kary za swoje przestępstwa.
W tym sensie Brygada była pionkiem w większej grze. A dziewczynom i chłopakom z NSZ chodziło o walkę o Polskę, przygotowanie się na wojnę z nowym, komunistycznym okupantem. Walkę tę kontynuowała po nich i innych powstańcach (Żołnierzach Wyklętych) "Solidarność." To proste. I naturalnie nie chcą tego najwyraźniej zrozumieć tolerancjoniści z GW.

Marek Jan Chodakiewicz
www.iwp.edu

24.02.2016r.
Tygodnik Solidarność

 
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet