Ks.Popiełuszko patronem Okrągłego Stołu czyli Lobotomia 3.0 - Wojciech Sumliński

 


Ks.Popiełuszko patronem Okrągłego Stołu czyli Lobotomia 3.0

W takim tempie, w jakim ujawnia się prawdę o okolicznościach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, w najlepszym razie poznają ją ci, którzy dziś jeszcze się nie urodzili.

Przed kilku dniami Agencj a Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała I nstytutowi P amięci N arodowej " ciekawe materiały ". Opisał to "Nasz Dziennik". Cytuję:

" Materiały, przekazane jednej ze spec służb, zostały włączone do śledztwa w sprawie związku przestępczego w strukturach komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ramach którego jest także badane zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Służby specjalne, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencja Wywiadu, są zobowiązane przekazywać archiwalia dotyczące okresu PRL do IPN. Jak dowiedział się "Nasz Dziennik", chodzi o co najmniej kilka teczek zawierających "ciekawe" materiały. Historycy IPN nie mieli jeszcze do nich dostępu. Czy zawierają informacje inne od dotychczas powszechnie znanych? - Wiemy o dyskusjach, jakie się toczą wśród historyków, jaki rzeczywisty przebieg miały te wydarzenia, cały czas pojawia się wiele wątpliwości - one są nadal aktualne - dotyczących przebiegu momentu zatrzymania, porwania i momentu zabójstwa - mówi dr Rafał Leśniewicz, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN." Koniec cytatu.

O co chodzi?

D r Rafał Leśniewicz wskazuje na wątpliwości odnośnie " przebiegu, momentu zatrzymania, porwania i momentu zabójstwa" księdza Jerzego Popiełuszki i całą tę wypowiedź można by uznać za absolutny news, gdyby nie to, że nie jest to "news", a tylko potwierdzenie. O tym, że wszystk o , co wm awiano nam przez 30 lat na temat tej najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jest kłamstwem, piszę od dziesięciu lat. Wspiera mnie w tym niewielka grupa dziennikarzy ( nie żadni historycy! ), a le znacznie większa grupa dziennikarzy ( także tych " koncesjonowanych", piszących o sprawach Kościoła ) "wyrobi wszy " sobie nazwiska na pisaniu kłamstw o tej zbrodni, z konsekwencj ą godną lepszej sprawy utrwal a wersję "ustaloną" podczas procesu w Toruniu, przy okazji atak ując każdego, kto tę wersję podw aż a . "Rewelacje" ABW przekazane IPN nie są zatem niczym nowym, a jedynie potwierdzeniem faktów, które zamierzał udowodnić prokurator Andrzej Witkowski, odsuwany dwukrotnie w kluczowych momentach śledztwa i za swoje odkrycia poniewierany oraz niszczony.

Dlaczego te rzekomo " nowe " informacje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała I nstytutowi Pamięci Narodowej właśnie teraz, nieomal w przededniu trzydziestej rocznicy zbrodni? Mam uzasadnione obawy, że działa tu znany mechanizm: jeśli nie można zatrzymać pochodu, trzeba stanąć na jego czele. Kłamstw na temat tej zbrodni nie sposób już dłużej bronić - zbyt wiele odkrytych faktów, zbyt wiele mitów obróconych w perzynę - dlatego też na naszych oczach rodzi się przedziwna narracja, według której ksiądz Jerzy Popiełuszko miałby być "patronem Okrągłego Stołu i pojednania wszystkich Polaków". Taka narracja pojawiła się przy pogrzebie generała Wojciecha Jaruzelskiego (Daniel Olbrychski przekonywał, że gdyby ksiądz Jerzy żył, z pewnością odprawiałby mszę pogrzebową generała), o takim " patronie pojednania" mówił ostatnio publicznie kilkakrotnie ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, taką stylistyk ą przyozdobiono ściany Centrum Konferencyjnego w Górsku (miejsc e uprowadzenia księdza Jerzego), na których uwieczniono obrazy z obrad "Okrągłego Stołu" i takiej narracji z całą pewnością będziemy świadkami w najbliższych dniach - zwłaszcza 19 października, gdy prezydent Bronisław Komorowski i premier Ewa Kopacz wezmą udział w uroczystościach rocznicowych związanych z trzydziestą rocznicą śmierci księdza Popiełuszki w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie . (Jak powiedziała mi Katarzyna Łaniewska, przez wzgląd na goszczenie tak "szacownych osobistości", nie zaproszono do udziału w uroczystościach w kościele Św. Stanisława Kostki, przyjaciół księdza Jerzego, m.in. aktorów, którzy w 1984 roku byli z nim na dobre i złe, a którym dziś nie jest po drodze im z Bronisławem Komorowski at consortes).

Idę o każdy zakład, iż w najbliższym czasie Bronisław Komorowski stanie na czele tego "pochodu pojednania" zapewni ając nas, że osobiście zadba o to , by wszystkie ewentualne okoliczności tej sprawy, o których donosi IPN, zostały wyjaśnione. I to jest właśnie lobotomia, czyli - jak to ujął jeden z autorytetów świata medycyny - "robienie z ludzi idiotów". W takim bowiem tempie, w jakim ujawnia się prawdę o okolicznościach śmierci księdza Jerzego, w najlepszym razie poznają ją ci, którzy jeszcze się nie urodzili.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był żadnym orędownikiem pojednania opartego na kłamstwie, wprost przeciwnie: zawsze był i jest orędownikiem Prawdy. Tylko tyle i aż tyle.

Począwszy od dziś przez kilka najbliższych dni, aż do 19 października, podejmę próbę przybliżenia Czytelnikom tego forum właśnie prawdy o szeroko rozumianych okolicznościach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, którą opisałem w swojej najnowszej książce "Lobotomia 3.0" oraz - co nie mniej ważne - wagi i wpływu wszystkich tych okoliczności na to, co działo się w Polsce przez ostatnich trzydzieści lat. Na kanwie bowiem i bezpośrednio po zbrodni popełnionej na kapelanie Solidarności, symbole III RP, Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki, przystąpili do rozmów z najważniejszymi przedstawicielami reżimowych władz PRL. A rozmowy te były wstępem do tego, co dokonało się kilka lat później w Magdalence i przy Okrągłym Stole. Przez dwadzieścia pięć lat III RP potężne siły dokładały starań, by prawda o zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce nie ujrzała światła dziennego. Stało się tak dlatego, że wyjaśniając wszystkie jej okoliczności nie sposób było pominąć fakty i wydarzenia z nich wynikające, a pokazujące, że III RP zrodziła się na zbrodni i kłamstwie.

To nie jest historia, lecz coś, co wciąż trwa.

CDN...

Wojciech Sumliński

Fragmenty z opinii pod tekstem na blogu Autora:

Wojciech Sumliński:
"...Najlepsze było to, co wydarzyło się tak około miesiaca temu. Dr Milena Kindziuk, która kończyła tę sama uczelnię co i ja - czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - zaprosiła mnie oficjalnie do udziału w Konferencji na tymże UKSW poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, po czym po tygodniu przerażona mówi: słuchaj, no nie wiem, czy ta konferencja w ogóle się odbędzie, tam pojawiły się jakieś takie dziwne kłopoty. Uśmiechnąłem się tylko, bo już takie "bajki" słyszałem po stokroć. O co chodzi naprawdę? Ma być słodko i przyjemnie: ksiądz Jerzy jest święty, ma być patronem pojednania i Okrągłego Stołu - i wszystko ma być cacy. I byle broń Boże nie dotykać tego, jak było naprawdę, bo a nóż przy okazji wyjaśniania tej sprawy okaże się, jak bardzo rozpleniona była ta cała ta agentura ( badając tę sprawę trafiałem na takie "kwiatki" co krok) i kim naprawde są wszystkie te tzw. "autorytety", które zakłamywały rzeczywistość III RP. Bo ta sprawa ta naprawdę nie historia - to coś, co wciąz trwa!..."

Wojciech Sumliński:
"Ojciec Święty Jan Paweł II mówił jasno, że Prawda o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki musi zostać wyjasniona. "Kościół nie może dopuścić, by zleceniodawcy zabójstwa księdza pozostali nieznani" - takimi słowami, jak te wygłoszone 27 listopada 1984 roku, Jan Paweł II zobowiązywał polski Kościół do wyjaśnienia całej prawdy o śmierci księdza Jerzego. Także później nawiązywał do tego wielokrotnie publicznie... Niestety, Kościół w Polsce nie spełnił swoistego testamentu Jana Pawła II w tej sprawie, lecz przyjął wersję Kiszczaka i Jaruzelskiego..."

Od red. RP:
A co mówi i robi TWany Cappino zwany Nyczem? Jest jednym z tych co aplikują nam lobotomię! Jednym z tych co podjęli trud sprzeciwienia się woli św. JPII. Purpurat nie ze wsydu, a z pychy. Hierarcha. Czego? Kogo? Czyj?

Po ks. Jerzym mordercy Jaruzelskiego złożyli w ofierze III-ciorzędnej RP:
Ks. Stefan Niedzielak zamordowany 20/21 stycznia 1989;
Ks. Stanisław Suchowolec zamordowany 30 stycznia 1989;
Ks. Sylwester Zych zamordowany 11 lipca 1989.
I tak powstało państwo "25 lat wolności". "Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie"

16.10.2014r.
http://wojciechsumlinski.salon24.pl

 
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet