JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

LUDZIE KOMOROWSKIEGO ODWIEDZAJĄ POLAKÓW - Polska The Times

 

 

 

 

 

Informacja Ruchu Rodaków w/s praw wyborczych polskiej emigracji
Nie zasypiemy gruszek w popiele

Jeszcze trwa prezydencka kampania wyborcza, jeszcze jesteśmy nią bez reszty pochłonięci, a już - nie pierwszy raz - uświadamia się nam, że nie możemy zaniechać działań na rzecz wyrównania praw Polaków. Ruch Rodaków pierwszy i jedyny tak kategorycznie i bezkompromisowo sformułował stanowisko wobec dzielenia narodu na ten lepszy, z kraju i tę jego gorszą część rozproszoną po świecie.

W Oświadczeniu Ruchu Rodaków - mieszkanców świata z 11 listopada 2004 r. napisaliśmy:
"Z inicjatywy uczestników Ruchu Rodaków w Polsce, naszym nadrzędnym celem jest włączenie się polskiej emigracji w życie społeczno-polityczne kraju. Inicjatywa ta wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno Polaków mieszkających poza granicami Polski, jak i rodaków w kraju".

Projekt "Jeden jest naród polski", to zadanie bardzo trudne, ale dla Polski na tyle ważne, że nie można go zaniechać i musi być doprowadzone do końca wbrew wszelkim przeszkodom systemowym i personalnym.

Przeszkoda systemowa to bardzo długi czas szykan Polonii zwieńczony oszustwem magdalenkowym umożliwiającym kontynuację polityki podziałów i odrzucenia. Personalna zaś to te kanalie które odpowiadają za losy Polski i Polaków w okresie powojennym do dnia dzisiejszego. Tak ci co "wsadzali, jak ci co siedzieli", a pochodzili z tej samej czerwonej rodziny. Włącznie z ich wszelkiej maści kolaborantami, TWaniakami i pożytecznymi idiotami legitymizującymi własną głupotę i ich władzę dokonywanymi wyborami pod dyktando, a bez udziału własnego rozumu i brania pod uwagę dobra Polski i jej obywateli. Ale to będzie równoległy cel: Norymberga II!

W wyborach prezydenckich opowiedzieliśmy się jednoznacznie po stronie Jarosława Kaczyńskiego. Nasza akcja "Weź z soba 9-ciu!" jest sukcesem. Tysiące ludzi zaangażowanych w jej promocję gwarantuje duży wkład w sukces Naszego Kandydata. I tak pozostanie do dnia wyborów. Tym ludziom powtarzamy:
"Niech Wam dziękuje Polska i każdy napotkany, uśmiechnięty Polak!"

Pełne zaangażowanie! Zero wątpliwości co do dokonanego wyboru, ale...

Już następnego dnia zaczynamy koncentrować się na wyborach parlamentarnych. Bez naiwości i towarzyszącej od zawsze bierności "mięsa wyborczego" skrzykiwanego piarowskimi sztuczkami do urn. Będziemy do nich razem z wami przygotowani. Artykuł dr Górskiego niech się stanie zalążkiem bazy informacyjnej i początkiem gromadzenia materiałów niezbędnych do jak najlepszego przygotowania się do niezbędnych zmian w skompromitowanym systemie wzajemnych relacji rządzących Polską, a Jej Diasporą.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi akcji "Jeden jest naród polski" i zgłaszania się osób chętnych, a nie będących uczestnikami ruchu do współpracy przy kontynuacji tego projektu. Prośbę tą kierujemy do wszystkich Polaków którym z nami po drodze bez względu na miejsce zamieszkania.

Czego chcemy:
1. Polska emigracja musi mieć swoich reprezentantów w parlamencie.
2. To oni muszą się stać podstawą budowy sprawnych struktur emigracyjnych w krajach zamieszkania wspartych autorytetem Rzeczpospolitej i tylko oni mogą być wiarygodnymi przedstawicielami diaspory.
3. Polacy na Kresach muszą mieć wszelką niezbędną pomoc ze strony władz RP i stać się powinni partnerem w sprawach stosunków dwustronnych.
4. Doprowadzić do zakończenia skandalicznego procesu powrotu Polaków z Kazachstanu i innych części dawnego ZSRR do Polski.
5. Musimy mieć realny wpływ na wybór władz i działanie Wspólnoty Polskiej.
6. Otworzyć, opracować i ujawnić archiwum "Sprawy Polonia".

Powyżej wymienione kierunki działań to wstępna deklaracja poczynań Ruchu Rodaków w okresie do wyborów parlamentarnych i po nich. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie oraz poprzedzająca je decyzja były słuszne i Nasz Kandydat zostanie prezydentem, a co za tym idzie będziemy mieć wreszcie sojusznika w realizacji tych zadań.

Panie Jarosławie Kaczyński życzymy wygranej, wiele zdrowia i sił by podołać Polski i naszym, wyborców oczekiwaniom. Deklarujemy pomoc, współudział w pracy dla ojczyzny i oczekujemy tego od Pana personalnie, gdyż nasze żądania będziemy formułować wprost. Bez tzw. dyplomatycznych form, bez gabinetowo-parlamentarnej nowomowy. To nie naiwność, to pewność, że tylko tak stawiane sprawy pozwolą uniknąć politycznego mataczenia i pogrążąjących Polskę niedomówień.

Koordynatorzy Ruchu Rodaków

Mirosław Rymar - Koordynator Ruchu Rodaków - mieszkańców świata
redaktor Magazynu Intrentowego RODAKpress http://www.rodaknet.com/
Małgorzata Mamajko - Sekretarz Ruchu Rodaków
Ryszard Majdzik -
Koordynator d/s politycznych Ruchu Rodaków
Artur Rogala - Koordynator Ruchu Rodaków - Polska

Materiały związane tematycznie z projektem, a przeznaczone do publikacji prosimy nadsyłać na adres:
Redakcji RODAKpress

Osoby zainteresowane współpracą w realizacji projektu prosimy o kontakt na adres:
Dla emigracji -
Ruch Rodaków - świat
Dla kraju: Ruch Rodaków - Polska

10.06.2010r.
RODAKpress
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet