JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Ruch Rodaków także broni Tadeusza Kościuszki w Australii!

 

 

 

 

 

 

TADEUSZ KOŒCIUSZKO

Nie pozostańmy obojętni! - wzywa Ruch Rodaków - 10.09.2004r.

Niewątpliwie w świecie z Polską kojarzeni są Papież i Lech Wałęsa.
Możemy być także dumni z pozycji jaką zajmują w historii Stanów Zjednoczonych Tadeusz Kościuszko
i Kazimierz Pułaski. Tam są oni obecni i uznawani. Mają swoje pomniki. Ich nazwiska noszą nazwy ulic
i autostrad. Są trwałym elementem historii.

Jest też wyraźny polski znak w Australii.
Najwyższa góra tego kontynentu nosi nazwę Góra Kościuszko. Nie trzeba chyba przekonywać, że ma to
ogromne znaczenie dla promocji Polski i wzbudzania zainteresowania. Nazwę tą nadał zasłużony dla
Australii polski podróżnik i naukowiec Edmund Strzelecki. Był on nie tylko naukowcem, ale i humanistą,
który wyprzedzał swój czas upominając się o prawa Aborygenów.
Najwyższemu szczytowi Australii nadał nazwę Kościuszko, nie tylko bohatera dwóch narodów,
ale również człowieka wielkiego serca, który wspierał ideę zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

Czy fakty te nie są symboliczne?
Czy nie stanowią wystarczającego powodu, by nazwa góry pozostała nie zmieniona?
Nie, bo od od kilku lat podejmowane są żenujące próby zmiany nazwy Pakru i Góry Kościuszko. Jest to
działanie tym bardziej oburzające, że podejmowane jest w Australii, kraju szczyczącym się swoją
wielokulturowością.
Pikanterii dodaje fakt, iż twórcą polityki wielokulturowości był również Polak, profesor Jerzy Zubrzycki.

W celu obrony nazwy parku i góry powstała organizacja Mt. Kosciuszko Inc. z siedzibą w Perth. To grono
ludzi w niej zrzeszonych podjęło niebywały trud utrzymania tych jakże polskich nazw. Oni i prezes Rady
Naczelnej Polonii Australii i Nowej Zelandii Janusz Rygielski podejmują starania, by nie doszło do realizacji
zamierzeń władz lokalnych i władz Parku Narodowego.

Mt. Kosciuszko Inc. organizuje w tym roku Rajd Śladami Strzeleckiego. Jest to przedsięzięcie, zdawać
by się mogło ponad siły, a jednak upór Pani Anny Habryn i innych osób pozwoli go zorganizować. U stóp
Góry Kościuszko prawdopodobnie nie spotkamy się z uczestnikami ekspedycji prowadzonej przez
dziennikarza, pana Tomalika, o czym świadczy wydane przez niego oświadczenie. Jego wklad w
popularyzowanie postaci Edmunda Strzeleckiego jest niewątpliwy. Szkoda tylko, że forma w jakiej
wypowiedział Polonii współpracę jest tak nieelegancka i że wogóle miało to miejsce.
Niemniej nalezy zauwazyc, że poraz pierwszy publicznie wypowiedział się za obrona nazwy Kościuszko.
Czego wcześniej starannie unikał.

Społeczność polska w Australii nie jest tak liczna i silna jak w USA, czy Kanadzie, a jej wpływ na wiele
spraw jest bardzo ograniczony. Rajd to ogromne przedsięwzięcie, ale może się ono okazać bezcelowe,
jeżeli odzew na apel Rady Naczelnej o poparcie dla działań Mt. Kościuszko Inc. nie będzie naprawdę
powszechny. Szczególnie teraz, gdy wiemy już jak swym "oświadczeniem" przysłużyć się nam może
organizator "Strzelecki Expedition". Dlatego Ruch Rodaków włączył się w akcję informacyjno-protestacyjną
i postanowił wezwać wszystkich Rodaków- mieszkańców świata do aktywnego wzięcia udziału w obronie
nazwy najwyższej góry w Australii.

Ruch Rodaków od początku przyjął założenie, że nie ma osobnych spraw Polski i Polonii. Są różne
potrzeby i oczekiwania, ale wszystkie one są polskie!

Od dluzszego czasu wzywamy do wysyłania protestów, którego tekst zaproponowała Rada Naczelna Polonii
Australii i Nowej Zelandii.
Teraz wzywamy wszystkich do poparcia organizatorów Rajdu Mt. Kościuszko Inc i masowego wzięcia udziału
w Zlocie kończącym "Rajd Śladami Strzeleckiego".
Spotkajmy się licznie w Jindabyne 16 pażdziernika!
Dajmy świadectwo naszej woli i determinacji!

Jak można łożyć ogromne sumy na promocję Polski równocześnie nie troszcząc się o to co funkcję tą
spełnia od lat? Polskie służby dyplomatyczne po paszportowych przepychankach, przy oburzającej bierności
wobec kłamstw historycznych notorycznie powtarzanych w mediach nie mają zbyt wysokiej oceny wśród
milionów polskich emigrantów.
I w tej sprawie, obrony tak ważnych polskich nazw polscy dyplomaci zachowują niegodną bierność.

Ruch Rodaków będzie konsekwentnie dążył do łączenia Polaków ponad granicami poprzez swych uczestników
w kraju. To środowisko z Krakowa założyło między innymi w tym celu Stowarzyszenie FENIKS. Prezes
stowarzyszenia, Artur Rogala jest koordynatorem Ruchu Rodaków na kraj.
Kwestia obrony nazwy parku i góry jest w tej chwili priorytetem dla Ruchu Rodaków
i takim stać się powinien dla polskich służb dyplomatycznych w Australii oraz odpowiedniego departamentu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panie ministrze Cimoszewicz.
Polska nie zaczęła się TERAZ!

Koordynator Ruchu Rodaków
Mirosław Rymar

Koordynator Ruchu Rodaków - Polska
Artur Rogala

Reprezentant Kombatantów w Ruchu Rodaków
Mjr. lot. Dyw. 303 Julian Krok

Prezes polskiej Sekcji Radia 4EB - Brisbane
Michał Józefowicz


MT. KOŒCIUSZKO INC. - logo


RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet