JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Ruch Rodaków także broni Tadeusza Kościuszki w Australii!

 

 

 

 

 

 

TADEUSZ KOŒCIUSZKO
KOŚCIUSZKI NIE ODDAMY!!!

PETYCJA
w sprawie podjęcia działań
na rzecz zachowania nazwy Góry Kościuszki

Szanowny Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie,


Zwracamy się z prośbą o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zahamowania procesu, który prowadzi do zmiany nazwy Góry Kościuszko.

Nazwa Góry Kościuszko jest zarówno polskim, jak i światowym dziedzictwem, który należy chronić. Ponadto Góra Kościuszko jest pomnikiem na cześć tak znakomitych postaci jakimi byli Tadeusz Kościuszko oraz uczony, podróżnik i jej zdobywca - Edmund Paweł Strzelecki, którzy wyróżnili się niespotykaną w swoich czasach humanitarną postawą, działając na rzecz równouprawnienia wszystkich ludzi, bez względu na ich rasę.

W celu uchronienia nazwy najwyższego szczytu w Australii, z poszanowaniem przyjacielskich stosunków polsko-australijskich, nie narażając na utratę dobrego imienia Polonii australijskiej domagamy się natychmiastowego podjęcia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych skutecznych działań dyplomatycznych.

Petycję prześlij na adres MSZ podany poniżej:
sm@msz.gov.pl


MT. KOŒCIUSZKO INC. - logo


RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet