JEDEN JEST NARÓD POLSKI - WIODĄCY PROJEKT RUCHU RODAKÓW

Ruch Rodaków także broni Tadeusza Kościuszki w Australii!

 

 

 

 

 

 

TADEUSZ KOŒCIUSZKO

Nie ma różnych spraw Polski i Polonii. Wszystkie one są polskie.

5 listopad 2004 r.


Sejm RP
Warszawa

Komisja Sejmowa
Spraw Zagranicznych


Szanowni Panowie Posłowie,

Pragniemy poinformować członków Komisji o pomocy jakiej udzielił nam wice-przewodniczący, poseł Marek Jurek i równocześnie przekazać Panu Markowi Jurkowi szczere podziękowania za efektywne włączenie się w prowadzone przez Ruch Rodaków działania mające na celu zachowanie nazwy najwyższej góry w Australii, Góry Kościuszki.

Nasze działania dopiero wsparte zainteresowaniem i interwencjami Pana Marka Jurka wywołały reakcję przedstawicieli władz Polski. To w ich efekcie pojawiły się min. wypowiedzi MSZ i List Marszałka Senatu do przewodniczącego Senatu Australii.

Jest znamienne, że takie zachowania miały miejsce dopiero teraz pomimo posiadanej od długiego czasu wiedzy na temat Góry Kościuszki zarówno przez MSZ jak i przez Marszałka Senatu.

Celem Ruchu Rodaków jest maksymalne wsparcie wszystkich osób i organizacji stających w obronie nazwy Parku Narodowego i Góry Kościuszki. Cieszy nas każde aktywne działanie, które potwierdza słuszność naszego założenia, że sprawa ta nie jest tylko sprawą australijskiej Polonii.
Ten symbol najlepszych cech i idei Polaków nic nie kosztuje, a spełnia ogromną rolę we wzbudzaniu zainteresowania Polską.

Wszak Polska nie zaczęła się TERAZ!

Panowie Posłowie,

nie czekanie na reakcje najwyższych czynników władzy, ale zdecydowane działanie i reagowanie na społeczne potrzeby jest wyznacznikiem Waszej służby i warunkiem społecznego poparcia.
Tacy posłowie jak Pan Marek Jurek dając przykłady konstruktywnej współpracy Polaków ponad granicami mogą liczyć na nasze głosy tak w kraju jak i wśród Polonii.

Mamy nadzieję, że inicjatywa wspólnego z Polską tworzenia Muzeum Strzeleckiego w Australii również spotka się z poparciem reprezentantów narodu, którego był on jednym z najlepszych przedstawicieli.

Z poważaniem,

Mirosław Rymar
Koordynator
Ruchu Rodaków - mieszkańców świata

Artur Rogala
Koordynator
Ruchu Rodaków - Polska

Mjr. Lot. Dyw.303 Julian Krok
Reprezentant Kombatantów
w Ruchu Rodaków


List został wysłany do wszystkich członków sejmowej komisji S.Z. i do mediów polskich i polonijnych.


Odpowiedź Posła Marka Jurka:

6 listopad 2004

Panie Majorze,
Szanowni Państwo!

Cieszę się, że starania podejmowane przez Ruch Rodaków odniosły skutek.
Dziekuję za Państwa miłe słowa.
Chcę Państwa zapewnić o stałej gotowości wspierania polskich środowisk na całym świecie.
Serdecznie pozdrawiam - M.Jurek

 


MT. KOŒCIUSZKO INC. - logo


RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Docz do nas - Aktualnoi RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrocie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet