O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
Wzór hojności - ofiarą małości - Polska - ANNA WITEK

 

 

 

 

 

 


Szlakiem polskich rodów - Edward Raczyński

Wzór hojności - ofiarą małości

Co po nim pozostało?

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu i jej wspaniały księgozbiór, z którego korzystać mogą "wszystkie bez różnicy osoby" [statut fundacyjny]. Imponujący dorobek wydawniczy, rozpoczęty w 1821 roku własnym dziełem, "Dziennikiem podróży po Turcji", oraz późniejszymi "Wspomnieniami Wielkopolski" [1842-43], zrodzonymi z pobudek patriotycznych, by wydobywać z przeszłości przykłady wielkich cnót obywatelskich. "Zachować od zagłady to, co my w żywej pamięci zachować powinniśmy, aby przed oczy Polaków wystawiać to, co oni aż do ostatniego tchu życia swego uwielbiać powinni". Raczyński był też autorem czterotomowego "Gabinetu medalów polskich " [1838-41]. Pierwsze dwa tomy wydał po polsku i francusku, dwa następne jedynie z tekstem polskim, by nie odsłaniać ponurych kart historii polskiej przed obcymi, kiedy to "naród postradał cnoty polityczne i domowe, jakimi się dawniej zaszczycał". Wydanie tego jedynego w swoim rodzaju dzieła numizmatycznego ściągnęło na Raczyńskiego niemało przykrości. Zarzucono mu kradzież naukową, atakowano za to, że nie zaznaczył wyraźnie, jak dalece wykorzystał materiały zebrane przez innych. Zmartwienia te pogorszyły niedobre już samopoczucie Raczyńskiego, pogłębiły jego rozstrój nerwowy i z pewnością były jedną z przyczyn przyszłej samobójczej śmierci.

Trwająca 24 lata [1821-45] działalność wydawnicza Raczyńskiego zaowocowała dwustoma tomami cennych źródeł historycznych, pamiętnikami [m.in. Paska], kodeksami, żywotami sławnych Polaków [listy Jana III Sobieskiego], klasyką łacińską, dziełami pisarzy epoki oświecenia i romantyzmu, z których wiele bez jego starań pozostałoby w rękopisach lub zaginęło. Raczyński raz wydanymi dziełami przestawał się już interesować. "O dochody ze sprzedaży absolutnie nie dbał. Jeśli takie były, przeznaczał je od razu na rozmaite cele kulturalne bądź charytatywne" [M.Motty].

Raczyński był szczodrym mecenasem, wspierającym m.in. poetów emigracyjnych. W jednym z listów do Mickiewicza napisał: "mam zwyczaj co dzień po obiedzie, jakby na wety, z jakie 200 wierszy "Tadeusza" czytać. Niedawno mi ktoś powiedział: czy wiesz, że z tego powodu dłużnikiem autora się stałeś? Nie zaprzeczam długu i 200 talarów Panu przesyłam". Wypłacał też od 1840 roku docentowi uniwersytetu we Fryburgu, filozofowi Trentowskiemu regularną pensję, aby mu umożliwić pisanie dzieł naukowych w języku polskim.

Nie szczędził ogromu trudu i kosztów, by narodowi swemu, zagrożonemu przez zaborców, przypomnieć pomniki kultury, uświadomić ich znaczenie i przekazać je potomnym jako cenną spuściznę przeszłości. Pomniki języka i literatury uważał Raczyński za najważniejszą podstawę narodowości polskiej. Cały program odrodzenia narodowego wg Raczyńskiego, opierający się nie na walce orężnej, lecz na obronie języka i ratowaniu pamiątek narodowych, skrytykowała emigracyjna "Teraźniejszość i Przyszłość" [1843]. Zabolały go zwłaszcza słowa surowej krytyki pod adresem jego olbrzymiego trudu edytorskiego. "We wspomnieniach historycznych polski lud wiejski odnowi w pamięci niewolę, miejski znieważenie, żydowski upodlenie i ucisk, narodowość ruska pognębienie, niemiecka nieprzyjaźń, różnowiercy prześladowania". Dla Raczyńskiego zaś język, obyczaje i wspomnienia przeszłości to istota narodowości, tej narodowości, która usiłowali nam wydrzeć Prusacy.

Raczyński, z przekonań monarchista, zwolennik absolutnej władzy dziedzicznej, politycznie płynął coraz bardziej przeciw prądowi liberalnemu, nie rozumiał zachodzących przemian politycznych, które zwiastowały nadejście Wiosny Ludów. Toteż popadał coraz bardziej w polityczną izolację, atakowany przez liberalną opozycję. Kto wie, czy nieporozumienia na tym tle nie były jedną z przyczyn jego tragicznej śmierci. Jako polityk nie zawsze reprezentował poglądy większości. W 1843 roku wystąpił zdecydowanie przeciwko wspólnej prośbie niemieckich i polskich liberałów do króla w sprawie nadania konstytucji państwu pruskiemu. "Nadanie takowej konstytucji, z natury rzeczy całkiem niemieckiej, byłoby zgubą narodowości polskiej, tak jak dziś konstytucja hiszpańska niechętną jest Baskom. [...] Czyliż i was, ziomkowie Polacy, dreszcz nie przechodzi na tę myśl, żebyście mogli przestać być Polakami? Mamy współziomków nad Dnieprem, nad Wilią i Sanem, i Wisłą. Czylibyśmy dlatego odwracać się od nich chcieli, że oni dziś są nieszczęśliwymi, a zwracać się ku Niemcom dlatego, że są lub mają być konstytucyjne? [...] Mamy historię świetną jak epopeja. W cóż by się ona obróciła, gdybyśmy oczy nasze moralne i umysłowe ku Niemcom zwrócic mieli? Stałaby się zbiorem klechd dla nianiek i dzieci, bo by żadnego związku z widokami naszymi na przyszłość nie miała".

Hrabiemu Raczyńskiemu Poznań zawdzięcza podniesienie zdrowotności [pierwsze poznańskie wodociągi], poprawienie stanu ulic, jezdni, chodników i komunikacji, gospodarczy i kulturalny rozwój.

Co zatarła pamięć? Głośny swego czasu spór o nowe grobowce Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Hrabia, jak zwykle, był przez wiele lat zaangażowany w sprawę: pertraktował z najbardziej wziętymi architektami, w 1836 roku specjalnie wybrał się w podróż do Włoch. Myślał o nieco innej koncepcji - kaplica stanowić miałaby pomnik nie tylko pierwszych Piastów, lecz również najbardziej zasłużonych rodzin polskich. Na gzymsie chciał umieścić ich herby. Napływały składki, ale nawet razem wzięte były one zbyt skąpe dla realizacji zadania, podstawowe więc znaczenie miał gest hojnego pana na Rogalinie. Jako ofiarodawca planował wykucie napisu informacyjnego: "Do tej kaplicy ofiaruje Edward Nałęcz Raczyński.

Po ustawieniu w Złotej Kaplicy pomników złożył w początkach 1841 roku sejmowi stanowemu sprawozdanie i wówczas rozpoczął się konflikt na tle rozgospodarowania funduszu i urządzenia mauzoleum. Trwał on kilka lat i przybrał rozmiary prawdziwej burzy, a czołowym antagonistą hrabiego był Pantaleon Szuman, działacz niepodległościowy o poglądach lewicowych. Chodziło mu o usunięcie owego nieszczęsnego napisu. Nie cofał się on przed żadnym środkiem, byle tylko pognębić dumnego arystokratę, odwoływał się nawet do króla pruskiego. Sytuacja, jaka się wytworzyła w związku ze Złotą Kaplicą i posągami władców doprowadziła Raczyńskiego do krańcowego wyczerpania psychicznego.

Dnia 19 stycznia 1845 roku udał się Raczyński na Wyspę Edwarda w Zaniemyślu, wyciągnął małą armatkę, naładował kulami, podpalił proch i ukląkł przed wylotem lufy. Mógłby jeszcze żyć ze dwadzieścia lat, jak stwierdził lekarz przy obdukcji ciała, odszedł dobrowolnie ze świata w wieku 59 lat. W swym testamencie na kilka dni przed śmiercią napisał: "Ludzie mnie odpychali, przyjm mnie, Panie". Na jego grobie w Zaniemyślu widnieje napis: "Umieram z tym oświadczeniem, żem nic nie kochał tyle, co Polskę".

Anna Witek

28. 07. 2006r.
RODAKpress


 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS