O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTĄP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button
Stowarzyszenie na rzecz Polonii - Anna Witek

 

 

 

 

 

 


Stowarzyszenie na rzecz Polonii

Pomimo że ponad jedna trzecia narodu polskiego mieszka poza granicami kraju, jej głos, sprawy i dzieje nie są wystarczająco znane i brane pod uwagę. To raczej sama emigracja, obecnie Polonia, była i jest motorem sprawczym wielu działań na rzecz Ojczyzny, jak również własnego w tym celu ukonstytuowania się i pracy, bez oglądania się na apatyczny w tym względzie kraj. Kraj do niedawna zniewolony, który zainteresowany był raczej inwigilacją i rozpracowywaniem środowisk emigracyjno-polonijnych, niż faktyczną pomocą.

Temu też służyły nasze placówki dyplomatyczno-kulturalne, przez całe lata bojkotowane i będące poza środowiskiem wychodźczym.

Choć sytuacja zmienia się w wolnej Polsce, ale nie na tyle, by nadrobić wieloletnią wrogość i niechęć wobec środowisk polonijnych. A zasada dopieszczania "swoich" i ignorowania, czy wręcz zwalczania pozostałych, pozostaje nadal nienaruszona, co dla wszystkich czytających stronę RR jest niestety potwierdzanym faktem. Wspólnota Polska kieruje swe wysiłki do Rodaków na Wschodzie, problemy "urządzonych" zachodnich środowisk polonijnych zostawiając samym sobie. Kraj też jak dotąd nie korzysta z polonijnego know-how (na co w czasach rządu Mazowieckiego poszły ciężkie pieniądze), a przy tym otwartości na sprawy Ojczyzny i bezinteresownego patriotyzmu. O tych, którzy już wyjechali z kraju, tak naprawdę mało się dba i pamięta. Nadal trwa podział narodu i hasło RR "Naród jest jeden" dotyka sedna problemu.

Myśląc o popularyzacji dorobku emigracji i dzisiejszych Polonusów, wspieraniu i pomocy działań kulturalnych, łączniku wychodźstwa z krajem, zawiązało się Stowarzyszenie Teatralne Legion. Tworzą je obecni (jak znany ze strony RR pisarz i reżyser Wojciech Kopciński) i byli (własne doświadczenia) Polonusi, ich sympatycy, oraz polska i niemiecka młodzież znajdująca w sztuce wspólny mianownik. Od władz gminy Kórnik otrzymaliśmy siedzibę na historycznym Prowencie (byłe czworaki hr. Zamoyskiego, miejsce urodzin Wisławy Szymborskiej, vis a vis Zamku, nad jeziorem), który czeka jeszcze gruntowny remont. Korzystamy więc na razie z występami z gościnności Zamku oraz lokalnych szkół na coroczne letnie warsztaty artystyczne. Kórnik nie jest dla nas miejscem przypadkowym, gdyż zgodnie ze statutem, oprócz działań na rzecz Polonii, przyświeca nam też popularyzacja dziedzictwa historycznego i tradycji narodowej. W swoim repertuarze mamy więc np. monodram o 13-letnim procesie hrabiego Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko, oparty o dzienniki leśnika hrabiego, Władysława Bieńkowskiego. Popularyzujemy literaturę wielkiej emigracji (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) oraz współczesnych autorów spoza Ojczyzny (Beata Obertyńska "Anioł w knajpie", Wojciech Kopciński "Głos tułaczy") w oparciu o własne scenariusze autorskie.

Dążymy do stworzenia, już na Prowencie, otwartego i przyjaznego Polonusom miejsca z prezentacją ciekawych sylwetek polonijnych działaczy i twórców, prelekcjami o emigracji, artystyczną pracą z młodzieżą polonijną i lokalną. W perspektywie festiwale i przeglądy

zespołów i teatrów polonijnych, gościnne występy muzyków i prezentacja prac plastyków. Stowarzyszenie nasze jest otwarte na inicjatywy i pomysły zainteresowanych (kontakt wkopcinski@aol.com ), których zapraszamy do przyłączenia się do naszego grona. "Kupą mości panowie" to skuteczniejsze hasło niż "samotny biały żagiel".

Anna Witek

02. 02. 2007r.
RODAKpress

 

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS