O RUCHU RODAKÓW
PRZYSTAP DO RUCHU RODAKÓW
RODAKpress - head
HOME - button

HENRYK GRYNBERG POD PRĘGIERZEM

HENRYK GRYNBERG POD PRĘGIERZEM

 

 

 

 

 


Henryk Grynberg - pisarz, poeta, eseista zamieszkały w US
publikujący we Wprost od 26 lutego 2005 r.
stoi pod Pręgierzem Czytelników.

Henryk Gryberg w artykule "Europejski Mord Rytualny", który 6-tego lutego 2005 opublikowało Wprost napisał min. "... Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nie okazały szczególnego zainteresowania losem Żydów, bo to było niepopularne, a więc niewskazane w warunkach wojennych. Rozumieli to również przywódcy polskiego państwa podziemnego, ostrzegając swój rząd na uchodźstwie, by tego unikał..."

Gryberg bez żadnej refleksji wchodzi w buty Grossa!
Polecamy mu niedawno wydane książki:
"Powstanie '44" Normana Davies'a i "Sprawa Honoru" Lynne Olson i Staley'a Cloud'a.
Zamieszkujący w Stanach - jak widać - nadal polsko-języczny autor może sięgnąć po historyczną prawdę do książek autorstwa anglo-języcznych pisarzy.
I jak tu zwalczać kłamstwa historyczne w zachodnich mediach? - skoro mieniący się polskim "pisarz", "poeta", "eseista" kłamie!

Fragmenty korespondencji w powyższej sprawie:

Szanowna Dyrekcjo PIASA,
Sprawiło mi ulgę, kiedy się dowiedziałem, że Pan Henryk Grynberg, pisarz, poeta itp. nie jest członkiem PIASA. Byłoby mi bardzo nieswojo usiąść przy nim na jednym z zebrań PIASA.
A oto mój list do redakcji popularnego tygodnika "Wprost" , a także list do "Wprost" od Profesora
z Instytutu w Polsce mamy podobne opinie na temat zniekształcania prawdy historycznej przez Pana Henryka Grynberga.
Może ktoś przez szacunek dla prawdy a także przez szacunek dla zmarłych Jeziorańskiego
i Karskiego, mógłby także napisać do "Wprost".
- podkr. redakcji RODAKpress


Do:
Redakcji Tygodnika "Wprost"
E-Mail: redakcja@wprost.pl
Warszawa
Polska

Szanowna Redakcjo,

Artykuł napisany przez Henryka Grynberga w wydaniu "Wprost" z 6-tego lutego 2005, pt. "Europejski Mord Rytualny" zawiera pomowiennie Polaków i Polskigo Rządu Podziemnego
o milczenie w sprawie mordu jakiego dopuszczali się hitlerowcy w okresie wojny na polskich Żydach. W tymże artykule Henryk Gryngberg pisze, że przywódcy polskiego państwa podziemnego ostrzegali swój rząd na uchodztwie (w Londynie) , aby unikał nacisków na rządy alianckie przed podejmowaniem akcji w celu ratowania Żydów, gdyż jakoby taka akcja byłaby "niepopularna".
Tego rodzaju stwierdzenie jest w kompletnej sprzeczności z pamiętnikami Jana Nowaka Jeziorańskiego i Jana Karskiego, którzy z narażeniem własnego życia na zlecenie polskich władz podziemnych przemycili dokumenty obrazujące tragedię polskich Żydów w okresie niemieckiej okupacji i osobiście rozmawiali w tej sprawie z Prezydentem Roosveltem and Premierem Churchilem.
Uprzejmie proszę o opublikowanie tego listu, w interesie prawdy i przez szacunek dla Jana Nowaka Jeziorańskiego a także Jana Karskiego i jego małżonki.


Poniżej list do "Wprost" od Prof. A C.


Redakcja tyg. " Wprost" Warszawa, 23 II 05
Szanowna Redakcjo,
Znalazłem w numerze "Wprost" z 6 lutego artykuł Henryka Grynberga p.t. "Europejski Mord Rytualny", którego treść dokłada się do serii pomówień Polaków o obojętność wobec prześladowania Żydów lub nawet o kolaborację Polaków z Niemcami w czasie okupacji. W świetle pamiętników Jana Karskiego i Jana Nowaka - Jeziorańskiego, którzy na zlecenie polskich władz
w podziemiu informowali o tragedii Zydów Polskich Prezydenta USA Roosvelta i Premiera Anglii Churchila, błagając o pomoc i ratunek dla Żydów Polskich, a także w świetle innych dokumentów, twierdzenie H.Grynberga o celowym zaniechaniu przez stronę polską obrony Żydów przed zagładą ze strony Niemców podczas okupacji, cytuję:
"Rozumieli to również przywódcy polskiego państwa podziemnego, ostrzegając swój rząd na uchodzstwie, by tego unikał."
Jest fałszywe i obraźliwe. Znany jest wysiłek dowództwa Armii Krajowej, aby pomóc Żydom
w czasie powstania w Getcie Warszawskim. Wiele tysięcy Polaków poniosło śmierc za ukrywanie
i pomoc Żydom wbrew zakazom niemieckiego okupanta, wielu też tysiącom to się udało i są na to liczne dowody. Faktem jest natomiast, że brytyjskie i amerykańskie wpływowe środowiska żydowskie nabrały wtedy w tej sprawie wody w usta i nie podjęły żadnych działań.
Nie jest to jedyny przykład pokrętnego myślenia pisarza. W jego książce "Memorbuchh", wyd. abc, Warszawa 2002, znalazłem na str. 349 nazwiska dwóch dentystek Zawistowskich, które w czasie okupacji niemieckiej przechowywały u siebie dwie Żydówki na strychu.
"Pewnej nocy przyszli partyzanci i zastrzelili je razem z Żydówkami".
Partyzanci. Panie Grynberg, czy ludzie, którzy nocą mordują kobiety, nie są po prostu bandytami? Czy nazywając ich właśnie partyzantami, nie popełnia Pan brzydkiej insynuacji i fałszowania historii? Nazywając bandytów partyzantami sugeruje Pan, że morderstwo zostało wykonane na zlecenie polskich organizacji podziemnych walczących z Niemcami - a więc że to słynny polski antysemityzm.
A ponadto - czy decyzja niezgody na holokaust ze strony Pań Zawistowskich, a potem ich ofiara życia, w tym rachunku zarzutów przeciw Polakom nie licza się wcale?
Proszę o opublikowanie tego komentarza,
z powazaniem -
Prof. dr hab. A. C.

Sent: Saturday, February 12, 2005 10:39 PM
Subject: Henryk Grynberg pisze w "Wprost"

Tygodnik Wprost z 6 lutego publikuje artykuł Henryka Grynberga, poety, litrata itd. zamieszkałego w USA, emigranta z Polski, pod tytułem "Europejski Mord Rytualny". Poniżej jeden z cytatów
"Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nie okazały szczególnego zainteresowania losem Żydów, bo to bylo niepopularne, a więc niewskazane w warunkach wojennych. Rozumieli to również przywódcy polskiego państwa podziemnego, ostrzegając swój rząd na uchodzstwie, by tego unikał."

ŻYCIE WARSZAWY ...czytaj dalej

NASZ DZIENNIK
Nienawiść Henryka Grynberga - Profesor Jerzy Robert Nowak
"Życie Warszawy" z 1 grudnia 2006 r. i "Newsweek" z 10 grudnia 2006 r. obszernie poinformowały o agenturalnej przeszłości wywodzącego się z Polski znanego pisarza żydowskiego Henryka Grynberga ...czytaj dalej

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS