Gawęda o... proteście?- Mirosław Rymar


 

 

 

 

 

 

 


Gawęda o... proteście?

A może szerzej o gotowości i umiejętności, czy wreszcie - co zdaje się być kluczowym zagadnieniem - chęci wspólnego działania Polaków wogóle, a poza granicami kraju w szczególności. W szczególności dlatego, że nas właśnie dotyczy sprawa paszportów i obywatelstwa, a właściwie przepisy prawne odnośnie tychże. Nie będę raz jeszcze tłumaczył w czym rzecz. Zrobiono to już wielokrotnie i nadal trwa dyskusja na wielu forach internetowych dająca pełny obraz owego majstersztyku prawnego. Tak więc każdy zainteresowany może zapoznać się z tematem jak i z opiniami wielu osób, które w dyskusji biorą aktywny udział.

Pytanie jakie chcę postawić to: czy rzeczywiście każdy? Tak?
Tak - ten, który czytuje polonijną prasę internetową i trafi na tych parę stron gdzie temat zaistniał.
Tak - ten, który ...
Dosyć szybko możemy wyczerpać przykłady na tak. Dowodem tego jest właśnie trwająca od kilku tygodni akcja, którą wsparł "Cyberexpress". Początek dała "przygoda paszportowa " Rafała. Włączyłą się polska sekcja radia SBS przeprowadzając szereg wywiadów z konsulem polskim w Australii na temat paszportów i obywatelstwa. Na stronach internetowych "Cyberexpressu" można prześledzić sprawę od samego początku. Radio SBS udostępnia w internecie wersje "real" wywiadów z konsulem.

Niespotykana wcześniej ilość opinii pod kolejnymi artykułami, telefony i temperatura wypowiedzi słuchaczy radiowych świadczą jednoznacznie o ważkości poruszonego tematu i zapotrzebowania na informację.
Wreszcie padło wezwanie jednego z inicjatorów debaty by ją zakonczyć, a przejść do czynów.
W internecie podano treść protestu w j. polskim i angielskim, adresy, informacje co i jak należy zrobić.
I co? .........

Przynajmniej w Australii była to niewątpliwie najszerzej zakrojona niezależna dyskusja społeczna w ostatnich paru latach. Z uznaniem spotkała się reakcja Rady Naczelnej, która wysłała list do prazydenta RP w sprawie toczącej się dyskusji. Jak informował mnie prezes Rygielski listy wysłane zostały rownież do Rady Polonii Świata i organizacji kontynentalnych. Póki co bez odpowiedzi.
Dlaczego? Działanie Rady Naczelnej jest niewątpliwie wsparciem dla naszych starań.
Pytam zatem, czy nie należy wesprzeć tego listu Rady Naczelnej naprawdę znaczącym protestem indywidualnym? Realna siła reprezentantów polonii będzie tylko taka jakie uzyskają poparcie. W tej sprawie nie powinno być wątpliwości, że poparcia należy udzielić. Jednak bardziej nurtującym jest pytanie o odzew na wezwanie do protestu tych wszystkich, którzy uczestniczyli w debacie, a bardziej jeszcze tych rzekomych (bo nikt tak naprawdę nie wie ilu nas jest) milionów polskich emigrantów, których ilość, z punktu widzenia konkretnych działań nie przekłada się w żaden sposób na skuteczność, niestety.

Zważywszy, że temat paszportów jest już roztrząsany od ładnych paru lat i wreszcie doczekał się należnego nagłośnienia czas najwyższy, by faktu tego nie zaprzepaścić. W przeciwnym wypadku jak każdy news jutro zostanie zastąpiony innym. Ponad 80 opinii pod listem Rady Naczelnej to bardzo dużo, ale wiele osób się powtarza i są to najczęściej te same osoby - aktywni opinodawcy.
Czy zatem jakiekolwiek forum może zastąpić Niezależną Śieć Informacyjną zbudowaną w oparciu o adresy e-mail ? Napewno nie! Wydaje się niezbędne utworzenie takiej sieci w oparciu o grona rodzinno-towarzyskie, bo tylko wówczas można się pokusić o dotarcie do tych mitycznych milionów, by spróbować je informować i mobilizować. Wyjść z informacją do tych, którzy jej nie szukają. To robią współczesne media. Tyle, że proponowane rozwiązanie nie pociąga za sobą żadnych kosztów i pozwala wykorzystać najnowocześniejszą technologię. Zainwestować trzeba jedynie minimum chęci i ŚWIADOMOŚCI!

Zmora czasu i odległości przestaje być fatum do niedawna ciążącym nad porozumiewaniem się polskiej diaspory. Mam propozycję dla tych którzy wysyłają protesty. Wcześniej Neptuno zachęcał do informowania "Cyberexpresu". Może w opiniach piszcie ile wysłaliście protestów, lub publikujcie ważniejsze odpowiedzi, które być może inni potrafią wykorzystać do dalszych działań. Dzielmy się w ten sposób doświadczeniami.

Wysłałem protest do prezydenta RP i otrzymałem poniższy e-mail.
BPU. 5012-267-03
Pan
Mirosław Rymar
W związku z Pana pismem z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie obowiązujących przepisów dotyczących zrzeczenia się obywatelstwa polskiego Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie dokładnego adresu Pana miejsca zamieszkania, na który będziemy mogli przesłać odpowiedź na korespondencję w powyższej sprawie. (podkreslenie moje)

st. rzeczoznawca: Beata Mleczko

Wydało mi się przedwczesne podawanie adresu zamieszkania tylko w celu przesłania mi odpowiedzi. Odpowiedziałem:
Szanowna Pani,
czy istnieją jakieś przeciw wskazania, by przesłać odpowiedź drogą elektroniczną? (podkr. moje)
Mirosław Rymar

W rezultacie otrzymałem e-mail o zupełnie innej treści choć ciągle nawiązujący do korespondencji z 21 sierpnia.
BPU. 5012-267-03
Pan Mirosław Rymar
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 sierpnia br. w sprawie obowiązujących przepisów dotyczących zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że aktualnie w Rządzie RP trwają prace nad nową ustawą o obywatelstwie polskim. Ponadto w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta toczą się prace nad zmianą rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz.U. z 2000 r. Nr 18 poz. 231).
W związku z powyższym zgłoszone przez Pana uwagi zostaną wykorzystane w pracach legislacyjnych nad zmianą ww. aktów prawnych.
st. rzeczoznawca: Beata Mleczko
DW. BLO 109491/01/03

Państwu, Sz. Czytelnikom pozostawiam ocenę i wnioski nasuwające się po tej lekturze i życzę wiary w to, co nas winno łączyć Rodacy. Dzielą nas inni.

Mirosław Rymar

22. 08. 2003 r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet