Konkurs polityczny na Antypodach - Mirosław Rymar

 

 

 

 

 

 

 

Szwaby znowu w Warszawie
na zaproszenie "tutejszych", lewackich renegatów

Skandal związany z hordą rozbestwionych Niemców bijących Polaków w Warszawie podczas naszego święta narodowego jest bezprzykładnym dowodem na znaną nam od wieków niemiecką butę i potwierdzeniem najgłębszych obaw o to na straży czyich interesów stoją włądze III RP.

Wyrażam nadzieję, że zarówno organizatorzy Marszu Niepodległości jak i Prawo i Sprawiedliwość podejmą zdecydowane kroki prawne oraz polityczne nie tylko w Polsce ale i na arenie międzynarodowej, bo tego wymaga interes Polski. To do nich bowiem należy znalezienie adekwatnych metod działania i ich przeprowadzenie. Żądam od partii opozycyjnej konkretów, a nie jedynie deklaracji.

Oskarżam władze Warszawy - ciągle jeszcze - stolicy Polski oraz rząd III RP o sprowadzenie niemieckich, lewackich grup terrorystycznych, aby rozpędzić/zablokować polski Marsz Niepodległości zorganizowany z okazji 11 Listopada, polskiego Święta Niepodległości. Niepodległości trzeba zaznaczyć wywalczonej od Niemców między innymi!

Trzeba niemałego tupetu i odwagi w swym zaprzaństwie, aby posłużyć się Niemcami w celu tłumienia "uwierającej polskości" w dodatku na terenie stolicy Polski. Wybór takiego rozwiązania "problemu patriotyzmu polskiego" świadczy o zdradzie i musi podlegać ściganiu jako akt sprzeniewierzenia się osób odpowiedzialnych za te działania wobec obowiązków urzędnika państwowego, ciągle jeszcze państwa polskiego, a nie regionu kontrolowanego przez Niemcy za pomocą ich wasali.

Oskarżam policję i jej dowódców o dopuszczenie do bandyckiej aktywności na terenie stolicy Polski niemieckich, lewackich terrorystów przybyłych w celu zakłócania patriotycznych uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Oskarżam ich także o to, że nie zgotowali Niemcom w Warszawie współczesnego "Grunwaldu" mając takich bestialskich sadystów wśród funkcjonariuszy jak ten znany już z opublikowanego na Youtube filmiku. ( Premierze Tusk, nagrałem Panu jednego bandytę ). Zaiste zomowska bestia, tyle że źle ukierunkowana w swych sadystycznych zadaniach.

Oskarżam policję, że nie zaaresztowali potomków najgorszych niemieckich tradycji, nie skatalogowali ich danych jako "zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa" (co zrobiły odpowiednie służby niemieckie) oraz, że nie wygnali tych zbirów z Polski z zakazem wjazdu po wsze czasy.
Niechby zasilili topniejące szeregi uciekinierów Eryki Germańskiej.

Oskarżam media polskojęzyczne powstałe na bazie zagrabienia mienia polskiego odstąpionego obecnym właścicielom przez komunistów w ramach zmowy zwanej dla zmylenia społeczeństwa "porozumieniami społecznymi zawartymi przy okrągłym stole", stole pełnym kantów . Domagam się ujawnienia dokumentacji przygotowań, przebiegu obrad i wreszcie całości protokołów z posiedzeń grup tematycznych oraz załączników do ustaleń końcowych tego hańbiącego epizodu z Magdalenki. Naród ma prawo wiedzieć kto i w jaki sposób go oszukał. Jak się wzbogaciła "koncesjonowana opozycja" określana przez oficerów prowadzących "opozycją konstruktywną", które to cechy okazały się niezbędne w konstruowaniu mega oszustwa "obalania komunizmu". Mamy prawo poznać cała listę beneficjentów "okrągłego stołu".

Niniejszym wzywam organizatorów Marszu Niepodległości oraz Prawo i Sprawiedliwość do skierowanie doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez władze Warszawy w osobie Hanny Gronkiewicz-Walc, będącej prezydentem stolicy, premiera i koordynatora służb specjalnych Donalda Tuska, ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Są oni winni posłużenia się niemieckimi grupami terrorystów lewackich w celu osiągnięcia korzyści politycznych bez względu na niedopuszczalność takiego postępowania ze strony polskiego urzędnika i polityka.

Postawa w/w osób tym bardziej jest karygodna, że niemieckie słuzby specjalne określają tych swoich zbirów jako "zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa". To "zagrożenie" zostało zachęcone do przyjazdu i bez problemów wpuszczone na terytorium Polski w celu zakłócenia polskich uroczystości narodowych.

Osobnym oskarżeniem należy objąć środowiska Gazety Wyborczej i Krytyki Politycznej jako inicjatorów zaproszenia niemieckich bandytów w celu "blokowania Marszu Niepodległości" zwanego przez nich imprezą faszystów! Wnukowie zbirów z Wermachtu, bestii z SS i ideologów zagłady oraz "zwykłych członków" NSDAP śmią nazywać polskich patriotów faszystami! To działania wyżej wymienionych środowisk i mediów polskojęcznych umożliwiły splugawienie polskiego święta narodowego niemieckim przyjaciołom "naszych bezpaństwowców", "naszego" wewnętrznego lewactwa. Dla nich państwo jest ciężarem, a patriotyzm zbytecznym, ba wrogim zjawiskiem. Wszak są to internacjonalisci i kosmopolici, których cele wyznaczyli już ich protoplaści: Marks, Engels, Lenin, Stalin i Hitler. Elita idei rządów nad światem! Źródło natchnień i dla dzisiejszych "strategów rozwoju globalnego". To zaproszenie było niczym innym jak znanym nam z niedalekiej przeszłości odwołaniem się do "przyjacielskiej pomocy" Czechom i Węgrom. Tradycji totalnego lewactwa podobno obalonego w 1989 roku.

W zeszłym roku Ruch Rodaków rozważał akcję odebrania Święta Niepodległości politykom dla których jest to tylko kolejna okazja do "nabijania słupków". Bez krzty zasług dla ojczyzny toczą słowa bez pokrycia, mają usta pełne fałszywych frazesów.

Rodacy,

Czas utworzyć Narodowy Komitet Obchodów 11 Listopada, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie obchodów Święta Niepodległości i jego programu. Ponadto na ich barki złożylibyśmy obowiązek opiniowania i informowania opinii publicznej o wszelkich działaniach polityków związanych z edukacją, wychowaniem młodzieży i polityką historyczną. Rola polityków musi zostać ograniczona do zapewnienia Komitetowi należnycn funduszy i pomocy o którą Komitet się zwróci. No i do ewentualnego oczekiwania na zaproszenie, które nie koniecznie musi nadejść. Dzień Niepodległości to święto narodowe przede wszystkim, to święto ludzi, obywateli, a nie próżniaczej kasty uzurpatorów. Oni już planują takie zmiany w prawie, które do minimum ograniczą nasze możliwości, a wzmocnią ich opresyjną i zniewalającą siłę. Mamy rok czasu, aby to przedsięwzięcie wprowadzić w czyn!

Koniec z kłamstwem założycielskim III Rp

Wszystkie siły polityczne zasiadające w parlamencie są beneficjentami "okrągłego stołu". Dzisiaj już mamy wiedzę o tamtych działaniach i potrafimy je ocenić niezależnie od trybuny Kiszczaka "Gazety Wyborczej" wspieranej przez samozwańcze autorytety.

Apeluję do Pana Jarosława Kaczyńskiego

Do jedynej partii, która usiłuje przekonać nas o swych narodowo-patriotycznych kierunkach działania, do Prawa i Sprawiedliwości o wypowiedzenie wreszcie "umów okrągłego stołu" jako aktu odcięcia się od wszystkich zawartych tam porozumień, których destrukcyjnych efektów doświadczamy po dziś dzień.

Nie podjęcie takiej decyzji będzie jednoznacznym objawem solidarności z grupą demontażystów Polski i objawem słabości oraz braku determinacji. Próżno zaklinać rzeczywistość i zwodzić wyborców kolejnymi, czasem "odważnymi" sformułowaniami. Obecne wydarzenia są tylko najświeższym przykładem na to, że PiS musi mieć program budowany w oparciu o oczekiwania swych wyborców(!). Trzeba z nami rozmawiać cały czas, a nie tylko w kampaniach wyborczych. Do tego celu PiS musi stworzyć silne, niezależne media. PiS musi mieć wolę polityczną, umiejętność i gotowość do działań których od nich oczekujemy. Jeżeli trzeba, to nawet heroicznych. Oczekujemy wypowiedzenia fałszu z Magdalenki i działań prawnych przeciw osobom odpowiedzialnym za międzynarodowy skandal warszawski z udziałem Niemców. Apelujemy o nagłośnienie i debatę w Parlamencie Europejskim o roli bandytów niemieckich w zakłócaniu obchodów polskiego Święta Niepodległości.

Do Kanclerza Rapubliki Federalnej Niemiec,
Angeli Merkel

W obliczu karygodnych zachowań jakich dopuścili się Niemcy w Warszawie (!) podczas polskiego Święta Niepodległości proszę wybaczyć zbędne w takiej sytuacji zwyczajowe grzeczności.

Nasze polskie doświadczenie związane z waszą, niemiecką agresywną i zaborczą polityką na przestrzeni wieków usprawiedliwia naszą podejrzliwość i brak zaufania szczególnie w takiej sytuacji kiedy niemieccy bandyci z lewackich organizacji demonsrtują najgłębszą pogardę wobec Polaków i przemoc w miejscu które wy właśnie zrównaliście z ziemią w którą wsiakła krew polskich patriotów.

Polski patriota nie słucha waszych zapewnień i deklaracji, a śledzi czyny wasze, a te nie świadczą najlepiej o niemieckich dobrych intencjach. Jak już wcześniej bywało porozumiewacie się ponad głowami Polaków z drugim odwiecznym zagrożeniem dla nas, z Rosjanami budując gazociąg Ribbentrop - Mołotow parafrazując klasyka, ministra Sikorskiego.

Teraz dopuściliście do wyjazdu, do Polski ludzi, których wasze służby określają mianem "zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa" wiedząc w jakim celu i z jakimi zamiarami udawali się do Warszawy, która pozostać powinna po wsze czasy wyrzutem waszego sumienia.

Na próżno się zarzekać i odwoływać do praw człowieka czy innych pustych haseł poprawności politycznej, bo pewne jest jedno - zachowanie władz polskich i propagandystów medialnych zostanie przez was skrupulatnie odnotowane.

Nie jest to jeszcze tzw. prowokacja gliwicka, ale dużo wam mówi o kondycji Polski i przyszłych możliwościach.

Po Smoleńsku Putin już taki test ma za sobą.

Pani Kanclerz,

Czy Polak, zwykły obywatel może mieć nadzieję na to, że Kanclerz Niemiec kładących ciężką rękę na całej Europie będzie miała ją równie ciężką dla niemieckich zbirów bijących nas w naszym kraju?

Czy Pani może to obiecać?

Mirosław Rymar, Polak
Ryszard Majdzik
Mirosława Krawczyk

.....................................(twoje nazwisko)

Jeżeli to co przeczytałeś pokrywa się z Twoimi odczuciami, myślami dodaj swoje nazwisko pod tekstem i rozsyłaj. Prześlij nazwisko do redakcji RODAKpress, a my dodamy je pod tekstem na stronie.

Wyślij powyższy list, lub swój własny do Angeli Merkel

•  on line

•  pocztą:
Bundeskanzleramt
Bundeskanzlerin
Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Wyślij cały tekst do:

Komitetu Organizacyjnego Marszu Niepodległości

Biuro PiS

Posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Gazety Polskiej

Niezależna.pl

Nasz Dziennik

Solidarni 2010

14.11.2011r.
RODAKpress

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet