O RUCHU
RODAKpress - head
DOLACZ I TY
HOME - button
Chrześcijaństwo w Mongolii - Hanna Shen

 

 

 

 

 

 


Chrześcijaństwo w Mongolii

W dniach 10 do 12 sierpnia ośrodek im. Antoine Mostaerta, prowadzonego przez Zgromadzenie Niepokalanego Serca Maryi (CICM), zorganizował w Ułan Bator Drugie Międzynarodowe Sympozjum dot. Studiów nad Mongolią. Kierujący placówką ks. Gaby Tsimanga Bamana zaprosił na sympozjum historyków, lingwistów i socjologów z Mongolii, Mongolii Wewnętrznj (płn. pwoincja w Chinach), Europy, Korei, Rosji a także Stanów Zjednoczonych.

W 21 wykładach poruszono tematy kościoła nestroriańskiego, wpływów chrześcijan w okresie Imperium Mongolskiego, sytuacji kościoła w Mongolii an początku XX wieku, a także obecną sytuację wyznań chrześciajńskich w Mongolii.

Arcybiskup Emil Paul Tschering, nuncjusz apostolski dla Mongolii i Korei Płd. stwierdził, że sympozjum było ważnym krokiem na drodze integracji Kościoła Katolickiego ze społecznością mongolską. Według Nuncjusza zaprezentowane na wykładach informacje dotyczące roli chrześcijaństwa w historii Mongolii pozwalają obalić pogląd, że chrześciajństwo jest czymś obcym w tych rejonach.

Jednym z tematów, który wzbudził zażartą dyskuję była sytuacja w Mongolii w XIII wieku kiedy to Mongołowie przestali być otwarci na inne religie min. także chrześcijańskie i islam. Crześcijaństwo było znane Mongołom już w XVII wieku dzięki kontaktom z Nestorianami. Po roku 1000 kościół nestoriański rozszerzył swoje wpływy aż do Kharakhorum, miasta które w XIII wieku stało się stolicą imperium mongolskiego. Według niektórych naukowców w XIII wieku Mongołowie próbowali budować swoją tożsamość narodową w oparciu o szamanizm; po zjednoczeniu plemion mongolskich traktowali chrześcijaństwo i islam jako "religie pokonanych". Jednak niektóre z plemion (Kereici, Najmani czy Onguci) pozostali nestoriańskimi chrześcijanami nawet po włączeniu ich przez Czyngis Chana do państwa mongolskiego; ich wpływy były także zauważalne na dworze mongolskim. Wiele z żon i dzieci władców mongolskich byli chrześcijanami, np. matka Kubilaja (wnuk Czyngis Chana; 1215 -1294). W XIII w. stosunki pomiędzy kościołem katolickim a imperium mongolskim byłu bardzo ożywione. I tak na przykład frańciszkański mnich Jan da Plano Carpini udał się z misją do Mongolii na polecenie papieża Inocentego IV w 1245 roku, a w 1291 papież Mikołaj IV wysłal innego Frańciszkanina Jana z Montercorvino do Pekinu (wówczas należacego do imperium mongolskiego) gdzie ten potem słuzył jako arcybiskup. Jezuici rozpoczeli swoje kontakty z Mongołami w XVII i XVIII w Mongolli Wewnętrzenej . W XiX i XX w. bardzo aktywnie działało Zgromadzenie Niepokalanego Serca Maryji. W 1948 roku komuniści nakazali misjonarzom opuszczenie Mongolii Wewnętrzenej, w której było wtedy ok. 250 000 tysięcy katolików. Po obaleniu komunizmu, na początku lat 90-tych władze mongolskie rozpoczeły rozmowy z Watykanem na temat ustanowienia stosunków dyplomatycznych co nastąpiło w 1992 roku. Od tego czasu misje katolickie w Mongolii powoli rozrastają się; w tej chwili istnieją w Mongolii 3 parafie ; ochrzszczono 345 Mongołów.

Na sympozjum duże zaintersowanie wzbudziła także dyskusja na temat przyszłości chrześcijaństwa w Mongolii. "Każdy miał dane prawo głosu i każdy mógł słuchać. Tylko w ten sposób możemy znaleźć właściwą drogę do przełożenia słowa Bożego na mongolski, znalęźć właściwą symbolikę, która przemówi do serc Mongołów i wyznaczy odpowiednią drogę Mongołom ku chrześcjaństwu", dodał na zakończenie sympozjum jej głowny oragnizator, ks. Gaby Tsimanga Bamana.

Hanna Shen, Tajpej

***

Amerykańska Fundacja
Kardynała Kung'a poinformowała o uwolnieniu przez władze chińskie Franiszka An Shuxin, biskupa pomocniczego podziemnego kościoła katolickiego z diecezji Baoding w prowincji Hebei. Biskup An, lat 57, został aresztowny w maju 1996 roku. Od tego czasu duchowny był widziany tylko raz. W 2000 roku na chiński nowy rok władze zezwoliły na odwiedziny w więzieniu matki biskupa. Duchowny pożegnał matkę słowami: "spotkamy się w niebie". Biskupa zwolniono niespodziewnie w piątek, 24 sierpnia, pozostaje jednak pod nadzorem. Nie wiadomo jaki jest stan zdrowia duchownego.

W więzieniach chińskich pozostaje nadal 6 biskupów katolickich.
Są to:
- Su Zhimin, lat 74, biskup Baoding w prowincji Hebei, aresztowany 8 października 1997 roku; nie wiadomo czy nadal żyje
- Han Dingxiang, lat 69, biskup Yong Nian w prowincji Hebei, aresztowany w grudniu, 1999; miejsce przetrzymywania nieznane;według Fundacji Kardynała Kung'a biskup nadal żyje
- Jia Zhiguo, lat 72, biskup Zhengding w prowincji Hebei, aresztowany 9 razy od stycznia 2004 roku; ostatni raz aresztowany 25 czerwca 2006 roku;
- Shi Enxiang, lat 84, biskup Yixian w prowincji Hebei, aresztowany 13 kwietnia, 2001 roku; nie wiadomo czy nadal żyje
-Yao Liang, lat 83, biskup Xiwanzi w prowincji Hebei, aresztwany 30 lipca 2006 roku; przebywa w więzieniu w mieście Zhangjiakou
- Zhao Zhedong, lat 86 biskup Xuanhua, w prowincji Hebei, aresztowany w grudniu 2004 roku; miejsce przetrzymywania nieznane.

Pozostali biskupi kościoła podziemnego w Chinach są albo inwigilowani, albo skazani na areszt domowy, lub po prostu ukrywają się. Prezydent Fundacji Kardynała Kung'a, Józef Kung, wyraził nadzieję, że władze Chin uwolnią także pozostałych księży i wiernych. " W ten sposób Chiny mogą zademonstrować prawdziwą wolę poprawy stosunków z Watykanem, a także poprawę sytuacji w dziedzinie praw człowieka.

Hanna Shen, Tajpej

27. 08. 2006r.
RODAKpress

 

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet
NASZE DROGI - button AKTUALNOŒCI W RR NAPISZ DO NAS