Rafał Gan - Ganowicz 1932-2002. - wspomnienie o Człowieku - Aleksander Ścios  
 


Rafał Gun-Ganowicz: "Nie wiem jak to jest zabić człowieka. Zabijałem tylko komunistów"

Rafał Gan - Ganowicz 1932-2002. - wspomnienie o Człowieku

Niebawem upłynie 5 rocznica śmierci najsłynniejszego polskiego najemnika, legendarnego Rafała Gan-Ganowicza.

Po półwieczu emigracyjnej tułaczki wrócił do Polski. Niedługo się nią nacieszył. Dopadła go śmiertelna choroba - rak płuc.

Zmarł w Polsce rządzonej przez postkomunistów, toteż śmierć jego została przemilczana przez politycznie poprawne media.

Biografia Rafała Gan-Ganowicza stanowi gotowy scenariusz filmu sensacyjnego.

Osierocony został w czasie wojny (ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim, matka - jeszcze na początku wojny). Polska Ludowa od początku nie trafiła do przekonania nastoletniego Rafała. Z kilkoma rówieśnikami założył nielegalną grupę kolportującą podziemne ulotki i malującą antykomunistyczne napisy na murach. Gdy w czerwcu 1950 r. bezpieka wpadła na trop młodocianych konspiratorów, Rafał, ratując się przed nie­uchronnym więzieniem, ukrył się pod pociągiem i po kilkudziesięciu godzinach wysiadł w Berlinie Zachodnim.

W Berlinie wstąpił do amerykańskiej służby wartowniczej. Kilkanaście miesięcy później wyjechał do Francji. Zdał maturę i odbył studia oficerskie organizowane przez NATO i kurs spadochroniarski. Patent podporucznika odebrał z rąk generała Andersa. W Paryżu uczył w polskiej szkole. W 1965 roku w Brukseli zaciągnął się do wojsk Mojżesza Czombego, przywódcy Konga, który walczył z rebelią zorganizowaną przez Związek Sowiecki. Dowodził tam batalionem. Zyskał opinię jednego z najlepszych na świecie żołnierzy fortuny.

W 1967 roku, jako oficer współorganizował w Jemenie obronę przed kolejną sowiecką rewolucją.

Mao Tse Tung powiedział, że jak się chce słonia zabić, to można go zabić nawet szpilką, pod warunkiem, że da się dostateczną ilość ukłuć. - pisał Rafał Gan Ganowicz. - Więc doszedłem do wniosku , że ja tego słonia czerwonego kłułem moją szpilką, czyli robiłem mój ludzki obowiązek. Ten słoń sczezł, do dzisiaj śmierdzi, smród roznosi się na całą Polskę, ale to, że on zdechł, tam jest jakaś moja mała zasługa. I z tego do końca życia będę dumny.

Rafał Gan-Ganowicz całe życie starał się służyć Polsce najlepiej, jak potrafił. Ponieważ komunizm uważał za największe zagrożenie dla Polski i świata, walczył z nim gdzie tylko mógł. Nie tylko zresztą bronią.

Po powrocie do Francji zamieszkał w Paryżu. Pracował m.in. jako kierowca, elektryk, tłumacz. Działał jednocześnie w organizacjach kombatanckich. Gdy w kraju komuniści zaatakowali Solidarność, współorganizował demonstracje w jej obronie. Wspólnota ideowa i brak złudzeń, co do istoty komunizmu zbliżyły go do Solidarności Walczącej. Został jednym z jej zagranicznych przedstawicieli. Jego wspomnienia, zawarte w książce "Kondotierzy" wydanej przez SW, stały się podziemnym bestselerem.

"Kondotierzy" - to kawał znakomitej literatury, z której więcej można dowiedzieć o jej autorze, niż on sam chciał o sobie opowiedzieć. Ten człowiek o twardym charakterze miał miękkie serce. Nadprzeciętnie wrażliwy, mądry i błyskotliwy, był prawdziwym talentem pisarskim.

W połowie lat 80. został korespondentem Radia Wolna Europa. Występował pod pseudonimem - Jerzy Rawicz. Jednak jego głos zniknął z anteny tuż przed okrągłym stołem. Kłuł w oczy, gdy przyszedł czas bratania się z komunistami.

Na stałe do Polski wrócił w 1997 roku. Z żarliwością i pasją poznawał teraz ojczyznę - wcześniej nie miał ku temu okazji.

Osiadł w Lublinie, którego atmosferą się zachwycał i gdzie pomagał najmłodszemu pokoleniu odnaleźć "Pogodne Dzieciństwo" (tak nazywa się jego fundacja). Dzieciństwo, młodość, które dla niego samego nie była ani pogodne, ani łatwe.

Zmarł na raka płuc. Mimo choroby, do ostatnich chwil był bardzo czynny. Ostatnie tygodnie życia spędził w lubelskim szpitalu. Zmarł 22 listopada 2002 roku, w cztery dni później pochowany został na Kowalszczyźnie, lubelskim cmentarzu.

Aleksander Ścios


"Kondotierzy" - ... czytaj

"Pistolet do wynajęcia czyli prywatna wojna Rafała Gan - Ganowicza" ... oglądaj

28.11.2013r.
Salon24

*********************************************************************************************
Komunikat ekspertów współpracujących z Zespołem Parlamentarnym
**********************************************************************************************

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet