Polonia powinna być w Senacie  
 


To autorski pomysł Ruchu Rodaków.
A jednak! Takie deklaracje padały już, gdy PiS był przy władzy. To i w dużym stopniu Karta Polaka jest efektem lat starań Ruchu Rodaków ze szczególnym podkreśleniem zaangażowania RR - Polska. Polonia nie potrzebuje opiekunów. Potrzebuje parlamentarnej reprezentacji! Ktoś musi wprowadzić ten pomysł w życie. Jeżeli PiS cel ten zrealizuje, to wszystkie ręce na pokład! Trzeba zawalczyć o ich zwycięstwo!

Polonia powinna być w Senacie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że Polacy mieszkający za granicą powinni mieć swoją reprezentację w Senacie. Propozycję ogłoszono na spotkaniu w Londynie organizowanym m.in. przez klub "Gazety Polskiej".

Wczoraj list Jarosława Kaczyńskiego Karski na spotkaniu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym poseł PiS Karol Karski.
- W pracach konstytucyjnych nad nową formułą Senatu zadbamy o uwzględnienie w konstrukcji izby 5 mandatów reprezentujących obywateli zamieszkałych poza krajem i zaproponujemy, wzorem Włoch, ich wybór w okręgach jednomandatowych w ujęciu terytorialnym - napisał prezes PiS.

Zapowiedział też, że przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości dokona oceny sytuacji tzw. nowej emigracji, przez co rozumie polskich imigrantów w UE, i będzie ściśle egzekwował zasadę unijnej polityki językowej.
- Zgodnie z nią imigrant powinien opanować język kraju, w którym przebywa, a z kolei ten kraj jest obowiązany zagwarantować imigrantowi możliwość nauki języka ojczystego - wyjaśnił szef PiS w liście.

Innym celem polityki PiS wobec polskich imigrantów jest "doprowadzenie do maksymalnego usprawnienia systemu uznawania wykształcenia zdobytego za granicą. Ułatwi to kontynuację edukacji w Polsce na kolejnych poziomach".

Prezes PiS za ważne zadanie uznaje też "rozbudowanie sieci placówek konsularnych oraz dostosowanie ich struktur i funkcji do potrzeb związanych z migracją zarobkową Polaków - zarówno z ich pobytem za granicą, jak i z powrotem do kraju".

Spotkanie w POSK zostało zorganizowane przez klub "Gazety Polskiej" i portal Barkadia.net.

Podajemy za portalem Nizależna.pl

 

05.10.2011r.
Niezależna.pl

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet