O upadaniu Polski, szyldach, zarządach powierniczych... - wawel

 

łaty świadczeń socjalnych i ekspansji "patriotyzmu"
banalnego i martyrologicznego "tej zmiany"
O upadaniu Polski, szyldach, zarządach
powierniczych, naiwności, impotencji i popieraniu

Cechą rozpoznawczą polskiej monarchii przedstawicielskiej (osobliwością) jest przybranie przez całość konstruktu ustrojowego kolorytu intensywnie patriotycznego (patriotyzm narodu podporządkowanego), do czego drugi naród (naród dominujący) silnie zachęca naród pierwszy ze względów strategicznych. Patriotyzm tu lansowany nie jest bytem naturalnym i zakorzenionym ani realizowanym głęboko, lecz spełnia funkcje ideologiczne identyczne do tych, jakie kiedyś w krajach demokracji ludowej spełniała ideologia internacjonalistyczna - spaja, uspokaja, dezorientuje i dezinformuje.

Nowy ten system wykształcił się ostatecznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zeszłego roku oraz stycznia 2018 r. System ten tylko pozornie wygląda jak system mieszany, hybrydowy. W istocie jest to bardzo spójna konstrukcja potrafiąca złożone operacje prawno-ustawodawcze przeprowadzać w ciągu trzech godzin. Taki pokaz wykończonej, idealnej wersji monarchii przedstawicielskiej z niejawnym i niekoronowanym królem mieliśmy podczas prezentacji wersji demo  omawianego ustroju w czasie uchwalania nowelizacji ustawy o IPN i podczas ogłaszania ludowi Obwieszczenia o Koregencji, zwanego deklaracją Netanjahu-Morawieckiego. Taka efektywność systemu jest celem obecnego rządu, niestety, wprowadzenie tak błyskawicznego tempa uformowania marzeń, zamiarów i planów Króla Dwóch Narodów (JE B.N.) oraz jego prawej ręki, czyli niekoronowanego króla ziem Polind – uformowania w postać prawną i jej transmisji przez szlak parlamentarny – musi jeszcze potrwać. Jak widzimy intensywne prace testowe trwają i wszystko jest na jak najlepszej drodze. Kolejne etapy wydoskonalania systemu monarchii przedstawicielskiej ogłaszane są ludowi jako kolejne sukcesy ludowego rządu, co zapewnia potrzebny spokój społeczny do prac nad wersją poprawioną systemu. Prace nad podobnym ustrojem prowadzone są od dłuższego czasu na Ukrainie. Aktualna faza "rozwoju" ukraińskiej monarchii przedstawicielskiej wskazuje, iż droga ukraińska ku temu nowemu ustrojowi jest mniej cywilizowana niż polski wariant.

Poprzednia wersja ustrojowa, która panowała nad Wisłą było to "państwo prawa typu wschodniego" (opisałem je tu: https://www.salon24.pl/u/wawel/331588,panstwo-prawa-wziatki-haki-przezor-proposi-i-palestra ). Czy PPTW (państwo prawa typu wschodniego) może tworzyć jakieś formy hybrydowe z obecną monarchią przedstawicielską ? Sprawność i poufność akcji środowiska WSI i pozostałych służb w przeprowadzaniu izraelsko-polskiej akcji Most  pokazuje, iż polskie środowiska mundurowe (będące wszak ostoją PPTW) potrafią dostosowywać się do wymagań monarchistów lewantyńskich. Czy zaowocuje to przekształceniem się formy ustrojowej monarchii przedstawicielskiej  w jakąś nową hybrydę ustrojową - to się okaże. Póki co testowana jest w Polsce w miarę czysta trzecia postać współczesnej monarchii. Jednak niektóre aspekty tzw. rekonstrukcji rządowej i trwających po niej czystek w armii wskazują, iż pewne przygotowania do mundurowej współpracy obu narodów trwają. Może będzie to tylko okazjonalna współpraca zbrojnych ramion bratniego sojuszu nie wpływająca na czystość formy ustrojowej.

Z pewnego punktu widzenia ustrój MP (monarchia przedstawicielska) przypomina struktury takie jak częściowo samorządna kolonia, dominium etc. Jeśli zaś chodzi o dolegliowść społeczną ustrojów PPTW i MP, to pomimo początkowych przewag dzisiejszego systemu MP - po upływie kilku lat obydwie formy ustrojowe zaczynają być w podobny sposób odczuwane przez większość społeczeństwa. Utraty suwerenności na głębokim poziomie nie pokryją łaty świadczeń socjalnych i ekspansji "patriotyzmu" banalnego i martyrologicznego (por. patriotyzm banalny), ponieważ ontologicznie są to byty z różnych, niezastępowalnych wzajemnie płaszczyzn. Optymalny kształt obecnej (zapoczątkowanej w lipcu 2017 r.) wysoce destruktywnej dla odbudowy realnego państwa polskiego formuły ustrojowej - to byłaby moralizująca monarchia przedstawicielska (MMP) z rozbudowanym tzw. patriotyzmem banalnym.

Świadomość społeczną można tak moderować i modelować, iż w 4/5 osiągnie ona stan analogiczny do... świadomego wyboru i do akceptacji (coś porównywalnego - toutes proportions gardées  - do beztroskiego życia pod białą flagą we Francji, w strefie południowej z "francuskim" rządem Vichy) . Pozostałą 1/5 będzie się - w subtelniejszy sposób niż u to było u Tuska - ukierunkowywało na emigrację. Jeśli owa 1/5 nie pocznie demaskować antysuwerenności  małej stabilizacji,  wygód i ludzkiej twarzy monarchii przedstawicielskiej - MP może się zakorzenić na dłużej a kraj może zacząć tracić szansę na bogacenie się i na zostanie autentycznym, regionalnym liderem a co najważniejsze  tkanka polskości może zacząć zanikać. Początkiem tego, by 1/5 zmieniła się w 3/5 jest jasne, bez jakichkolwiek upiększeń ujrzenie ISTOTY i PUNKTU DOCELOWEGO obecnie formującego się łże-ustroju.

 

King Crimson - The court of the Crimson King

"Na dworze Karmazynowego Króla"

TEKST 

"Na dworze Karmazynowego Króla"

Łańcuchy rdzawe księżyców z celi
Zgruchotał słońca blask
Więc ruszam w drogę poza widnokrąg
Bo turniej zacząć czas
By chór zaśpiewał w odwiecznej mowie
Purpurowy grajek dmie we flet 
Dla dworu Króla Karmazynu
Trzech kołysanek wznoszą zew

Dzierżący klucze wszego miasta
Marzeniom daje kres
Ja czekam u pielgrzyma wrót
Mój plan tak skąpy jest
Królowej czerni żałobny marsz
Sprowadzi ognia wiedźmę w gród
Gdy dźwięknie pęknięć dzwonów fałsz
Na dwór ją wezwie Belzebub

Ogrodnik wieczną wsadza zieleń
A miażdży stopą kwiat
Ja ścigam bryzę z grani statku
By poczuć słodycz i kwas
A żongler wznosi rękę swą
I z wolna jak żarna ruch
Orkiestra rozpoczyna grać 
Na dworze Władcy Much

O świcie mędrcy mówią dowcip
A wdowy ronią łez mnóstwo
Ja gonię by pojąć wróżby znaki
A spełniam ich oszustwo 
Zaś żółty błazen nie bawi się
Lecz lekko w sznurkach gmera
I śmieje się gdy kukieł tan
Snują ludzie u Lucyfera

*) 

Crimson King – to synonim Belzebuba,

(z hebr. Władca Much)

wawel

PS

Sytuacja, w której się znajdujemy, inercja rządu i mediów wymusza działanie na nas. Dzisiaj już widać, że sam patriotyzm rozumiany jako rozgrzewanie serc – nic nie da. Nie da nic bez niszczenia kłamstwa i budowy prawdy – będzie atrapą. Prawo oparte na kłamstwie i sprawiedliwość oparta na kłamstwie do niczego nas i Polski nie doprowadzą.

Dłużej czekać nie ma na co. Trzeba się połączyć. Wcześniej już różne osoby na tym blogu zgłaszały potrzebę wzięcia spraw w nasze ręce. Przemyślałem to i stwierdziłem, że to słuszne. Zapraszam do współpracy prawdziwych patriotów i entuzjastów. Kto się zdecyduje dołączyć do nas proszę o maila na adres  wawel3@tlen.pl

20.08.2018r.
wawel

 
RUCH RODAKÓW: O Ruchu - Dołącz do nas - Aktualności RR - Nasze drogi - Czytelnia RR
RODAKpress: W skrócie - RODAKvision - Rodakwave - Galeria - Animacje - Linki - Kontakt
COPYRIGHT: RODAKnet