WYBRAŁ GO JEZUS - Bogusław Kuźniar  
 

Rocznik Historyczno-Archiwalny T. XXIII: 2011

S. BERNADETA LIPIAN, WYBRAŁ GO JEZUS. KS. ARCYBISKUP
IGNACY TOKARCZUK (1918-2012)
, JAROSŁAW 2013, 228 S.

Opublikowanie najnowszej książki s. dr Bernadety Lipian nastąpiło zaledwie w kilka miesięcy po odejściu do wieczności księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Autorka napisała ją jako Wotum wdzięczności dla samej Osoby Księdza Arcybiskupa, jak i dla Jego niezwykłych dokonań (s. 7). Pracę tę przeczytałem z wielką uwagą. Jestem pełen podziwu dla warsztatu naukowego Autorki oraz estetycznej formy graficznej dzieła. Jednocześnie, nie inaczej niż w poprzednich, stojących na równie wysokim poziomie merytorycznym, pracach Autorki, także i w tej obecna jest postać zasłużonej jarosławskiej nauczycielki i wychowawczyni Sługi Bożej Anny Jenke (1921-1976).

Omawianą książkę zaliczyć można do lektur wobec których nie można przejść obojętnie. Przeświadczenie to potęguje pamięć o niedawno zmarłym Księdzu Arcybiskupie oraz wielkość i świętość obu Postaci. Książka ta jest "promocją" właściwej postawy wobec Kościoła, Ojczyzny i Rodziny nawet w bardzo trudnym okresie dziejów. Obie postacie - co zostało dobrze udokumentowane w pracy - mimo różnego stanu, cechowały się bowiem religijnością i gorliwym umiłowaniem Polski, jej przeszłości i kultury.

Lektura skłania do refleksji nad nieugiętym charakterem moralnym śp. ks. arcybiskupa Tokarczuka w okresie pasterzowania Przemyską Archidiecezją, ale i w innych okresach Jego życia. 29 grudnia 2012 roku zmarł bowiem wielki syn i miłośnik dawnych Kresów II Rzeczypospolitej, przesiąkniętych żarliwą pobożnością ludową i patriotyzmem oraz autentyczną tolerancją na tle wyznaniowym i narodowościowym. Okres klerycki i pierwszych lat kapłańskich Ks. Arcybiskupa przypadał jednak na czas strasznego wyniszczenia fizycznego i moralnego naszego narodu: dwóch okupacji sowieckich, hitleryzmu i okrutnego ludobójstwa nacjonalistów z OUN- UPA, którego wręcz cudem uniknął młody ks. Ignacy. Te doświadczenia miały niewątpliwie duży, a być może decydujący wpływ na kształt późniejszej posługi arcybiskupiej, której rezultaty zostały w książce w oryginalny i zajmujący czytelnika sposób przypomniane i przedstawione.

Jedną z zalet tego opracowania jest charakter okolicznościowo-dziękczynny i popularyzujący dorobek śp. ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Stanowi to też o olbrzymiej wartości dzieła dla potomnych. Zwłaszcza budzi podziw zgromadzenie i wydanie drukiem kilkunastu wspomnień i refleksji ubogacających i zwieńczających pracę. Nie umniejsza to istotnych walorów naukowych opracowania, wyrażających się czy to w obszernej bibliografii, czy pozytywnych recenzjach znawców problematyki księży profesorów Jana Zimnego i Krzysztofa Bielawnego.

Rozległy i pozytywnie przyjmujący pracę odzew, świadczy o jej wysokim poziomie merytorycznym, nowatorskim i interesującym ujęciu tematu, jak i oczekiwaniu na dalsze publikacje autorstwa s. dr Lipian. Praca wpisuje się doskonale w szereg wcześniejszych i zapewne przyszłych prac poświęconych wielkiemu dziedzictwu ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i Sługi Bożej Anny Jenke, co stwarza możliwości wykorzystania jej jako cennego źródła do badań naukowych. Jednocześnie tego typu opracowania są dziś, w sytuacji rozlewu różnorakich książek, czasopism, audycji audiowizualnych o treściach relatywizujących wartości moralne bardzo potrzebne, żeby wyrabiać prawidłowe postawy obywatelskie oraz wzorce życiowe i wychowawcze.

Bogusław Kuźniar
(Jarosław)

19.02.2014r.
RODAKpress

*********************************************************************************************
Komunikat ekspertów współpracujących z Zespołem Parlamentarnym
**********************************************************************************************

 
RUCH RODAKÓW : O Ruchu Dolacz i Ty
RODAKpress : Aktualnosci w RR Nasze drogi
COPYRIGHT: RODAKnet